Archív aktualit

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z ÚČELOVÉ PODPORY MZ

Vážení příjemci, dovolujeme si Vám připomenout, že dle zákona 130/2002 Sb. § 9 ods. 8 (taktéž zakotveno ve všech zadávacích dokumentacích) je příjemce povinen poskytovatele (v tomto případě AZV ČR) písemně informovat o veškerých změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by mohly mít...

Zveřejněn plán kontrol 2020 - 2021

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období červen 2020 až březen 2021.

Zasílání aktualit e-mailem

Pod položkou menu Aktuality/Aktuality e-mailem nebo na odkazu http://www.azvcr.cz/newsletter se můžete přihlásit k odebírání aktualit z webu AZV ČR e-mailem. Pak Vám již žádná aktualita neunikne a budete informováni hned po jejím vydání. Přihlášení k odběru musíte potvrdit pomocí odkazu, který Vám...

Informace pro uchazeče, resp. navrhovatele projektů spadajících do Podprogramu 2

Níže uvádíme upřesnění výkladu ZD „Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje mladých výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související omlazení výzkumné obce v oblasti zdravotnictví, aby zůstala zachována kontinuita zdravotnického aplikovaného výzkumu pro budoucí generace. V rámci...

OBNOVENÍ PLÁNOVANÝCH KONTROL PROJEKTŮ

AZV ČR sděluje, že dnem 1. června 2020,  obnovuje provádění kontrol projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.

Stanovisko poskytovatele ohledně posunutí termínu pro odevzdání výsledků u ukončených projektů k 31. 12. 2019

Všechny ukončené projekty je nutné zhodnotit a předat také dodávku do CEP do 30. 6. 2020 (toto je zákonný termín, který nelze posunout). Nicméně poskytovatel, v souvislosti s pandemií COVID 19 souhlasí s tím, aby všechny výsledky projektů, které nebyly do termínu 30. 6. 2020 uplatněny (např. u...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021 - 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2020 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ VES 2021

Chtěli bychom Vás informovat, že dle plánu Ministerstva zdravotnictví ČR by měla být v polovině měsíce května vyhlášena nová veřejná soutěž VES 2021. Vyhlášení s přesným datem bude zveřejněno na webových stránkách MZ ČR a AZV ČR. Na základě nesčetných dotazů Vás chceme dále informovat, že postavení...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 z důvodu epidemie COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR přechodné změny ve stanovení...

Hodnocení Dílčích zpráv za rok 2019

Z celkových 283 Dílčích zpráv projektů za rok 2019, které byly odevzdány na počátku roku 2019 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR, bylo doporučeno 280 projektů k pokračování v jejich řešení. U 3 projektů bylo navrženo pozastavit řešení projektu do...

Stránky