Archív aktualit

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021 z důvodu epidemie COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situací v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR prodloužení...

PRÁCE V ISVP A UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POŽADAVKŮ V RÁMCI NOVÉ SOUTĚŽE VES 2022/J

Prosím prostudujte siObecné doporučení při práci v ISVP a změny ve vyplňování návrhu projektu v ISVP. Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (inv. náklady projektu):Pořízení majetku prosím realizujte dle prováděcí vyhlášky k účetnictví dané instituce a příp. dle limitu...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2025

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

INFORMACE PRO VŠECHNY NAVRHOVATELE A SPOLUNAVRHOVATELE – PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Dovolujeme si upozornit všechny navrhovatele a spolunavrhovatele, kteří plánují podávat návrhy projektů do dalších veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví (MZ), že nově bude povinné uvádět v návrhu projektu u osoby navrhovatele a...

Zveřejněn plán kontrol 2021 - 2022

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období leden 2021 až únor 2022.

Hodnocení Dílčích zpráv za rok 2020

V roce 2021 bylo hodnoceno 305 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2021 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 305 dílčích zpráv odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 300 projektů k pokračování v řešení. U 5 projektů...

Návrh doporučení RVVI k výhradní dedikaci

Návrh doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k vyžadování unikátních dedikací pro projekty základního nebo aplikovaného výzkumu financovaného z rozpočtu ČR je ke stažení zde.

VÝSLEDEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VES 2021/J

Výsledky veřejné soutěže VES 2021/J naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2021-2024-ves-2021-j/ Přílohy můžete také stáhnout zde.

Výpadek registrů - opraveno

ISVP je po ranním výpadku registrů společnosti ÚZIS opět funkční, omlouváme se Vám za komplikace. Vzhledem k výpadku posunujeme termín odevzdání dílčích zpráv za rok 2020 do zítřka 26. 1. 2021 do 12 hodin.

Výpadek registrů

Od dnešního rána z důvodu výpadku registrů společnosti ÚZIS dočasně nefunguje ISVP. Jakmile bude tato situace napravena, neprodleně Vás budeme informovat.  

Stránky