Archív aktualit

Informace předsedy AZV ČR o stavu aplikace ISVP

Vážení uživatelé ISVP, Vážené kolegyně a kolegové,        dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se zavedením nového Informačního systému výzkumných projektů (dále jen „ISVP“). Úvodem několik základních informací: AZV ČR je podobným uživatelem jako samotní uchazeči/příjemci o účelovou podporu -...

Plánovaná odstávka v provozu registrů a systémů rezortu zdravotnictví

Ve dnech 3 - 4.3.2018 nebudou z důvodu plánované odstávky v provozu registry a systémy rezortu zdravotnictví. V následujícím týdnu pak může docházet k jejich občasné nedostupnosti. Děkujeme za pochopení.  

Nové pokyny k vypořádání dotací za rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví

Nové pokyny k vypořádání dotací za rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví naleznete na: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-financnimu-vyporadani-neinvesticnich/investicnich-dotaci-ze-statniho-ro_14595_2158_3.html.

Z technických důvodů prosíme o vyplnění dílčích zpráv za rok 2017 následujícím způsobem

Vážení uživatelé, vzhledem ke kvalitě migrovaných dat a z toho plynoucích technických obtíží, si Vás dovolujeme požádat o následující: Prosíme, vyplňte dílčí zprávu za rok 2017 tak, jak Vám aplikace nyní dovolí. Pokud při vyplňování narazíte na nesrovnalosti či chyby (chybějící FÚUP, chybějící...

Změna termínu pro vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

VZHLEDEM K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM S WEBOVOU APLIKACÍ ISVP V SOUVISLOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉ VYHLÁŠKY Č. 435/2017 Sb., KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 367/2015 Sb. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ROZHODLO O MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV AŽ DO 31. LEDNA 2018.

DŮLEŽITÁ ZMĚNA! - Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 - projekty AZV

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-financnimu-vyporadani-neinvesticnich/investicnich-dotaci-ze-statniho-ro_14595_2158_3.html

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

Z DŮVODU TECHNICKÝCH OBTÍŽÍ NEJSOU V TUTO CHVÍLI FUNKČNÍ NĚKTERÉ VALIDACE VE VYPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV. PROSÍME VÁS O ŘÁDNÉ VYPLNĚNÍ A KONTROLU VÁMI VLOŽENÝCH DAT, DLE LIMITŮ A ZÁVAZNÝCH POKYNŮ ZADÁVACÍCH DOKUMENTACÍ. ZA UVEDENÉ KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.  http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-...

Sdělení pro příjemce, že pokyny k dílčím zprávám budou zveřejněny nejpozději 22.12.2017

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-vypracovani-dilcich-zprav-za-rok-2017-omluva_14572_3.html

Informace k datové schránce

Vážení, dovolte, abychom Vás informovali, že datová schránka pro podávání návrhů do soutěže s ID: j9gfq5d byla zrušena. Pro veškerou korespondenci je Vám i nadále k dispozici naše výchozí datová schránka (AZV ČR) s ID: f7eike4. Prosíme, abyste již využívali pouze tuto datovou schránku.  Děkujeme za...

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

v ČJ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015-2022 (PDF, 585Kb) v AJ Programme to support medical applied research in 2015 to 2022 (PDF, 237Kb)    

Stránky