Z technických důvodů prosíme o vyplnění dílčích zpráv za rok 2017 následujícím způsobem

Vážení uživatelé,

vzhledem ke kvalitě migrovaných dat a z toho plynoucích technických obtíží, si Vás dovolujeme požádat o následující:

Prosíme, vyplňte dílčí zprávu za rok 2017 tak, jak Vám aplikace nyní dovolí. Pokud při vyplňování narazíte na nesrovnalosti či chyby (chybějící FÚUP, chybějící dohody, chybějící náklady atd.), zaneste je do vzorového Excelu, a tento Excel PŘIPOJTE k přílohám DZ (data z Excelu budou následně do DZ vložena databázově).
DZ poté finalizujte, a odešlete stanovených způsobem.

Pokud se Vám finalizace DZ nepodaří vůbec, kontaktujte prosím neprodleně Helpdesk AZV helpdesk@azvcr.cz, či jednotlivé tajemníky panelu.

Odkaz na stažení vzorového Excelu

Děkujeme za pochopení.