Žádost o vyplnění informací o bankovním účtu (týká se projektů běžících i nově přijatých)

Vážení příjemci účelové podpory (nově přijatých projektů i běžících),

 

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění bankovního účtu Vaší instituce do ISVP, bohužel bez jeho vyplnění nebude možné provést výplatu účelových prostředků.

 

Bankovní účet lze zadat pouze oprávněnou osobou s rolí „Uchazeč" a to pod ikonkou „Osobní nastavení/Personal settings" výběrem ikony „Detail subjektu". Prosíme o zadání „Tuzemského bankovního spojení" v záložce „Bankovní spojení", kdy je nutné vyplnit „Číslo účtu" a „Kód banky" a následně vše uložit tlačítkem „Uložit". Dále pokud jste tak neučinili, prosíme o vyplnění sídla organizace a to v záložce „Adresa organizace". Bližší informace naleznete v manuálu „Vyplnění_BÚ_adresy_rolí_Uchazeč_ISVP.pdf". Děkujeme Vám za součinnost.