Aktuality AZV ČR

Zasílání nových aktualit z webu AZV ČR e-mailem.

Hodnocení Dílčích zpráv za rok 2020

V roce 2021 bylo hodnoceno 305 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2021 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 305 dílčích zpráv odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 300 projektů k pokračování v řešení. U 5 projektů bylo navrženo pozastavit řešení projektu do vyjasnění, u čtyř z těchto projektů odborné poradní orgány AZV ČR, na základě zaslaného vysvětlení příjemcem, schválily pokračování projektů v řešení (v rámci per rollam). Řešení jednoho projektu bude zastaveno pro objektivní důvody, nyní řešeno poskytovatelem MZ ČR s příslušným příjemcem.

Nové stránky poskytovatele Ministerstva zdravotnictví ČR

Z důvodu změny webových stránek Ministerstva zdravotnictví nemusí některé starší odkazy z našich stránek na stránky poskytovatele fungovat správně (např. na přílohy, které tam jsou uloženy), při vyhledávání starších dokumentů, prosím použijte přímo stránky poskytovatele MZ zde https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/veda-a-vyzkum/, děkujeme za pochopení.

Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR ukončených k 31.12.2019

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 31. 12. 2019, soutěží VES 2015 a VES 2016, (viz příloha Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-k-31.12.2019.pdf). Na základě přehodnocení v rámci dodání výsledků v prodlouženém termínu do 30. 9.

Stránky