P02 Choroby oběhové soustavy

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. - IKEM Praha, FN OL (předseda)

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA - LF UP a FN Olomouc (místopředseda)

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. - 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO - LF a FZV UPOL, FN Ostrava, Cerebrovaskulární poradna s. r. o., Vítkovická nemocnice a.s.

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský CSc. - IKEM, 1. LF

prof. MUDr. Radek Pudil Ph.D. - I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. - IKEM

prof. MUDr. Ivana Štětkářová CSc. - 3.LF UK

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. - LF UK v Plzni

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. - FN u svaté Anny v Brně

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK

doc. MUDr. Petr Němec, CSc. - CKTCH Brno

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. - II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D., FESC - 3 LF UK, FNKV