P03 Nádorové choroby

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (předseda) - senátor

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (místopředseda) - FN Olomouc

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - FN a II.LF UK Motol

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. - I. LF UK a Thomayerova nemocnice

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA - Ústav hematologie a krevní transfuze

prof. MUDr. David Cibula, CSc. - I. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. - I. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. - FN Plzeň

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. - FN Olomouc

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. - LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. - Onkologická kl. 1.LF UK a VFN

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - MBÚ AV ČR

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - MOÚ Brno

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - Fakultní nemocnice v Motole

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. - LF MU a MOÚ Brno

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. - ÚVN Praha