P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. - FNUSA, CEITEC MU (předsedkyně)

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - NÚDZ (místopředseda)

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. - Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - LF a CEITEC MU, FN Brno  

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - Ústřední vojenská nemocnice

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. - Neurochirugická  klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - LF UK v Plzni

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. - Ostravská univerzita

doc. MUDr. Iva Dudová Ph.D. - 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. - UEM

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. - VFN a 1. LF UK