P05 Poruchy imunity a infekční choroby

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. - FNUSA, LF MU (předseda)

prof. MUDr. Ondřej Cínek, Ph.D. - Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 (místopředseda)

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. - Lékařská fakulta HK UK, FN HK, MO - Univerzita obrany

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. - UK v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav mikrobiologie, Biomedicínské centrum

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. - LF MU, FN Brno

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. - Státní zdravotní ústav, FN HK

prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D. - Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. - ÚVN

doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. - FN Motol

doc. MUDr. Michal Tomčík Ph.D. - ÚVN