P06 Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (předseda)

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (místopředseda)

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

prof. MUDr. Dusilová Sulková Sylvie Dr.Sc.

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.