P10 Muskuloskeletální medicína

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.