Plány kontrolní činnosti 2017

Plány kontrolní činnosti  projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MZ ČR pro rok 2017.