Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace se podávají:

písemně (poštou) na adresu:

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
Ruská 2412/85,
100 05 Praha 10

elektronicky na adresu elektronické podatelny: info@azvcr.cz

Úřední hodiny podatelny jsou stanoveny od 8 do 16 hodin.