Co mám uvést do sekce „Harmonogram“ a „Výzkumný soubor“?

Sekce „Harmonogram“ je rozdělena na počet let řešení, zde se tedy uvádí harmonogram činností plánovaných v daném roce řešení projektu vč. do řešení zapojených institucí (spoluuchazečů, příp. institucí se smluvně uzavřenou spoluprací). V daném roce by měl být také vyčíslen počet plánovaného náboru pacientů, plánovaných výkonů, pokusů, odběrů atd.

V sekci „Výzkumný soubor“ je nutné přidat „Typ výzkumného souboru“ s uvedením statisticky významné velikosti tohoto typu výzkumného souboru (např. dle provedené power analýzy) příp. doplňte upřesnění (u některých typů výzkumného souboru je „Upřesnění“ povinné), lze volit více typů či lze typ opakovat.