Lze využít jinou datovou schránku třetí osoby?

Ano, v souladu se ZD v těchto případech příjemce musí povinně doložit plnou moc k využívání datové schránky třetí osoby. Tento dokument je povinnou přílohou návrhu projektu.