Aktuality

Zasílání aktualit e-mailem

Pod položkou menu Aktuality/Aktuality e-mailem nebo na odkazu http://www.azvcr.cz/newsletter se můžete přihlásit k odebírání aktualit z webu AZV ČR e-mailem. Pak Vám již žádná aktualita neunikne a budete informováni hned po jejím vydání. Přihlášení k odběru musíte potvrdit pomocí odkazu, který Vám bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Pokud by Vám potvrzovací e-mail nepřišel během pár minut,...

Informace pro uchazeče, resp. navrhovatele projektů spadajících do Podprogramu 2

Níže uvádíme upřesnění výkladu ZD „Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje mladých výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související omlazení výzkumné obce v oblasti zdravotnictví, aby zůstala zachována kontinuita zdravotnického aplikovaného výzkumu pro budoucí generace. V rámci Podprogramu 2 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se...

OBNOVENÍ PLÁNOVANÝCH KONTROL PROJEKTŮ

AZV ČR sděluje, že dnem 1. června 2020,  obnovuje provádění kontrol projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.

Stanovisko poskytovatele ohledně posunutí termínu pro odevzdání výsledků u ukončených projektů k 31. 12. 2019

Všechny ukončené projekty je nutné zhodnotit a předat také dodávku do CEP do 30. 6. 2020 (toto je zákonný termín, který nelze posunout). Nicméně poskytovatel, v souvislosti s pandemií COVID 19 souhlasí s tím, aby všechny výsledky projektů, které nebyly do termínu 30. 6. 2020 uplatněny (např. u článků odeslaných do recenzního řízení do 30. 6. 2020, což je třeba doložit spolu s návrhem článku,...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021 - 2024

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2020 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou podporu...