O tom, že se AZV ČR v uplynulých 10 letech stala pevnou součástí podpory výzkumných aktivit v oblasti zdravotnictví a partnerem mnoha různých výzkumných institucí a jejich seniorních i juniorních vědců, svědčí mimo jiné milá „přání k narozeninám“, která si postupně budete moci přečíst nebo poslechnout na této podstránce a kterých si nesmírně vážíme.

Profesor Zdeněk Krška
místopředseda Předsednictva AZV ČR, člen Předsednictva ČLS JEP

„AZV slaví v tomto roce 10 let své existence. Historicky navazuje na všem známou interní grantovou agenturu – IGA, která zásadně ovlivnila především klinický výzkum v medicíně, nastavila významné atributy kvality a významně posunula vědu a vzdělávání. Transformací vznikla AZV, která jak systémově (převzetím charakteru panelů, způsobem veřejné soutěže a hodnocení atd.), tak často personálně (v limitovaném vědeckém prostředí ČR) pokračuje a zkvalitňuje úroveň možností aplikovaného biomedicínského výzkumu. AZV se musela vyrovnat s mj. významným prolínáním atributů ‚základního‘ a aplikovaného výzkumu, především v oblasti genetiky, imunologie a imunohistochemie, kdy se závěry výzkumu relativně hbitě prolínají do klinické praxe – jak v oblasti diagnostiky, tak léčby –, ale též s vlivem zahraničních invencí. Hodnocení by mělo probíhat s větším odstupem, ale již nyní lze na základě ohlasů konstatovat, že aktivity AZV jsou vnímány velmi pozitivně a její postavení jako důstojné a reprezentativní. Do dalších let přeji AZV za všechny kliniky velmi upřímně stejný zápal, trpělivost, důslednost a klid v práci a také redukci administrativy!“

Profesor Jan Bartoníček
člen Předsednictva AZV ČR

„AZV ČR bych popřál – rukou svého přítele, animátora, režiséra, grafika a malíře Pavla Koutského – hlavně hodně zdraví!“

Profesor Vladimír Komárek
člen Předsednictva AZV ČR, předseda Grantové agentury UK

„Mnoho let jsem působil v komisi IGA MZ ČR a byl jsem před deseti lety velmi rád, že profesor Ryska zachránil zdravotnický výzkum a zasloužil se o vznik i úspěšné fungování AZV ČR. Je škoda, že Mirek s námi nemůže slavit desetileté narozeniny agentury, která pomáhá uvádět nejnovější vědecké poznatky do klinické praxe. Agentuře přeji do dalších let nejen osvícené vedení, ale hlavně co nejvíce finančních prostředků, aby naše zdravotnictví bylo na nejvyšší možné úrovni odpovídající současnému vývoji světové medicíny.“

Profesor Aleksi Šedo
člen Předsednictva AZV ČR, ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny

„A máme tu první kulatiny! U člověka ve věku 10 let bychom čekali ‚rozvoj obratnostních schopností‘ a ‚utváření žebříčku životních hodnot‘. Myslím, že AZV je v obojím na dobré cestě. Má jasnou strukturu a procesy, podporu rodičů i dobrou povahu. Má vůli být užitečná a mít špičkové výsledky – díky těm, kteří tvoří její širší rodinu, rozumí společnému slovníku a s její podporou a svým talentem posouvají biomedicínu kupředu. Takže se dá očekávat, že jubilantka úspěšně překoná i všechna rizika puberty! Gratuluji!“

Profesorka Eva Zažímalová
členka Předsednictva AZV ČR, předsedkyně AV ČR

„AZV ČR slaví letos 10 let a přechází tedy z věku dětského do věku dospívání.  Ale je už vlastně dospělá a snese bez problémů srovnání s jinými podobnými (a mnohem staršími) agenturami i ve vědecky vyspělých zemích. Velmi oceňuji její otevřenost a snahu podporovat projekty, kde se pojí nejnovější vědecké poznatky s aplikací přímo v lékařské praxi. Přeji agentuře dobré podmínky pro práci a držím jí do dalších mnoha let palce!“

Profesor Milan Kolář
člen Předsednictva AZV ČR, děkan LF UP v Olomouci

„Desáté výročí založení AZV přináší příležitost poohlédnout se zpátky za činností agentury. Měl jsem, a stále mám, tu čest účastnit se práce v AZV od jejího vzniku, nejdříve jako člen vědecké rady a její místopředseda, následně jako člen předsednictva. Práce pro agenturu, kterou osobně chápu jako nedílnou součást aplikovaného výzkumu v českém zdravotnictví, mi přinesla, a stále přináší, neobyčejné potěšení z možnosti spolupracovat na jejím rozvoji. Rád bych využil této příležitosti k poděkování všem členům odborných panelů, vědecké rady a předsednictva a současně kanceláři AZV. Bohužel to nemohu udělat jmenovitě, dovolte mi však vyjádřit velké poděkování alespoň prvnímu předsedovi AZV, panu profesoru Ryskovi, který stál při zrodu agentury a bohužel již není mezi námi, a také současnému předsedovi panu profesoru Slabému za skvělou práci a bezesporu velmi pozitivní přínos pro naši agenturu. Přeji AZV další úspěšný rozvoj a kvalitní projekty s významným dopadem pro klinickou praxi. Jsem přesvědčen, že se to bude dařit i v dalším období.“