Seznam návrhů projektů doručených do VES 2021/J (celkem 469)
Poř. č.Reg. čísloNázevNavrhovatelUchazeč/Pracoviště
1.NU21-01-00038Ovlivnění senescence jako nový terapeutický cíl v léčbě metabolických onemocnění a jejich komplikací (TITAN)MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
2.NU21-01-00075FDB od molekulární biologie ke klinickým výstupůmProf. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
3.NU21-01-00081Analýza pleiotropního účinku genu ABCG2 na urikémii, progresi hyperurikémie v dnu, a efekt hypourikemické léčby: implikace v klinické praxiIng. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.Revmatologický ústav
4.NU21-01-00085Vliv nízkosacharidové diety na kontrolu diabetu 1. typu a rozvoj ostrůvkové autoimunityprof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
5.NU21-01-00091Vliv zachování endogenní sekrece inzulínu na kvalitu života po totální pankreatektomiiMUDr. Peter Girman, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
6.NU21-01-00095Identifikace miRNAs asociovaných s familiární hypercholesterolémií: genomická studie detekující variabilitu odpovědi v závislosti na typu hypolipidemické intervenceProf. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
7.NU21-01-00096Vliv laparoskopické sleeve gastrectomie vs. endoskopické gastroplikace na tělesnou hmotnost, metabolické parametry a složení mikrobiomu u pacientů s obezitou: randomizovaná, otevřená studieprof. MUDr. Julius Špičák, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
8.NU21-01-00117Epigenetické modifikace a genetické faktory spojené se ztrátou tělesné hmotnosti u žen v desetiletém sledováníIng. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
9.NU21-01-00129Železo, oxysteroly a scavengerové receptory makrofágů v počátečním stadiu aterosklerózyMUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
10.NU21-01-00146Analýza volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statinyprof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
11.NU21-01-00165Srovnání efektu kombinované léčby autologní buněčnou terapií a perkutánní transluminální angioplastikou (PTA) s léčbou pomocí samotné PTA u diabetiků s chronickou končetinu ohrožující ischemiíMUDr. Michal Dubský, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
12.NU21-01-00186Stratifikace žen s gestačním diabetes mellitus: Můžeme spolehlivě predikovat vybrané perinatální komplikace u dítěte a poporodní metabolickou situaci u matky?Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
13.NU21-01-00259Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a glukózy při syndromu obstrukční spánkové apnoeDoc. MUDr. Jan Polák, Ph.D, MBAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
14.NU21-01-00298Metabolické změny při léčbě GLP-1 agonisty resp. SGLT2 inhibitory u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: působení na endotelovou dysfunkci a cévní zánět nad rámec vlivu na kontrolu glykémie.Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
15.NU21-01-00410Identifikace biomarkerů poruch přirozené imunity a hormonální dysfunkce u endometriózydoc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
16.NU21-01-00424Identifikace nových predikčních markerů a genetických změn u pacientů s hereditární hyperparatyreózou a jejich vliv na strategii operační léčby.MUDr. Petr Libánský, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17.NU21-01-00435Vliv komplexní lázeňské léčby na jaterní steatózu a další metabolické parametryMUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
18.NU21-01-00437Charakterizace pacientů s obtížně léčitelnou revmatoidní artritidou: hledání nových cirkulujících biomarkerůprof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.Revmatologický ústav
19.NU21-01-00448Nové diagnostické a prognostické markery v preoperační a postoperační péči o pacienty s nádory štítné žlázydoc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.Endokrinologický ústav
20.NU21-01-00455Paradox patologické resorpce a novotvorby kosti u axiální spondyloartritidy: vztah k aktivitě, progresi onemocnění a kvalitě života nemocných a identifikace rizikových klinických a laboratorních parametrůRNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
21.NU21-01-00469Nové přístupy ke zvýšení inzulín-senzitizujících účinků cvičení: zaměření na metabolismus PAHSA (ETAPA)MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
22.NU21-01-00480Vlasový kortizol: inovativní nástroj pro dlouhodobé monitorování pacientů s poruchami v hypotalamohypofyzárním systému.Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
23.NU21-01-00504Identifikace a charakterizace cirkulujících markerů pro včasnou predikci diabetické neuropatiedoc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
24.NU21-01-00517Metalothionein jako adaptivní protein v prevenci obezity, diabetu a jeho toxicityMSc Miguel Ángel Merlos Rodrigo, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
25.NU21-01-00566Úloha mitochondriálních proteolytických komplexů AAA a CLPXP v molekulární patogenezi Leighova a MELAS syndromuRNDr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
26.NU21-01-00583Steroidní metabolom a vznik těhotenských patologiíProf. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.NU21-01-00593Využití tyrozinkinázových inhibitorů FGFR pro léčbu achondroplázieMgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
28.NU21-01-00595Studium imunopatologie Addisonovy nemoci pomocí scRNA sekvenování autoreaktivních T lymfocytůMgr. Aleš Neuwirth, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
29.NU21-01-00600Posouzení vlivu komplexní změny životního stylu v léčbě nealkoholového ztukovatění jater u pacientů s metabolickým syndromem.Prof. MUDr Radan Brůha, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
30.NU21-01-00602Sledování antropometrických a fyziognomických dat u dětí po lázeňské terapii obezityMUDr. Eva Tůmová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
31.NU21-01-00612Nová onemocnění de novo syntézy purinů – screening, patogeneze a léčbaIng. Marie Zikánová, PhDUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
32.NU21-02-00042Polarizace makrofágů v aterosklerotických plátech karotických arterií – vztah k novým morfologickým a biochemickým parametrům určujícím riziko nestabilityMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
33.NU21-02-00063Úloha pohlavních rozdílů v rozvoji srdeční atrofie po implantaci mechanické podpory levé komory srdeční: translační studie s cílem definovat nové terapeutické možnostiDoc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
34.NU21-02-00064Terapeutický potenciál blokády endotelinových receptorů v léčbě srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí: preklinické studie na zvířecích modelechRNDr. Ivana Vaněčková, DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
35.NU21-02-00071Rizikový profil a prognóza nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou, Prague – Pilsen Stroke SurveyProf. MUDr. Renata Cífková, CSc.Fakultní Thomayerova nemocnice
36.NU21-02-00099Prevalence mutací v LDL-receptoru v České populaci a epigenetické faktory determinující riziko vaskulárních komplikací familiární hypercholesterolemieRNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
37.NU21-02-00113Genetická variabilita genu pro apolipoprotein L1 a riziko infarktu myokarduProf. MUDr. Jan Piťha, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
38.NU21-02-00127Závislost antikoagulačního působení LMWH na tělesném složeníMUDr Tomáš Adámek, Ph.DFakultní Thomayerova nemocnice
39.NU21-02-00135Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorůdoc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
40.NU21-02-00193Úloha mozkového neurotrofního faktoru BDNF (brain derived neurotrophic factor) v ischémii myokardu a srdečním selhání: Analýza odpovědných mechanizmů a možnosti farmakologické intervenceIng. Jan Šilhavý, Ph.DFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
41.NU21-02-00289Neurozobrazení v predikci hemoragických komplikací po mechanické rekanalizační léčbě cévní mozkové příhodydoc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESOFakultní nemocnice v Motole
42.NU21-02-00299Účinky centrálně působících sympatolytik na ischemickou toleranci srdce a rozvoj postischemckého srdečního selhání při hypertenziMgr. Michal Behuliak, PhD.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
43.NU21-02-00330Necholesterolové steroly (prekurzory cholesterolu a fytosteroly) v patogeneze degenerativní aortální stenózy a ischemické choroby srdečníProf. MUDr. Aleš Žák, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
44.NU21-02-00388Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorůDoc. MUDr. Pavel Osmančík, PhDFakultní nemocnice Královské Vinohrady
45.NU21-02-00400Příčiny úmrtí pacientů s implantovaným kardiovertrem-defibrilátoremMUDr. Milan Sepši, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
46.NU21-02-00402Vliv mechanické zátěže na vznik a udržení arytmogenního substrátu v srdečních síníchprof. MUDr. David Sedmera, DSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
47.NU21-02-00462Funkční analýza genetických variant u případů klinicky „skutečné“ idiopatické fibrilace komor: in vitro a in silico modelování s cílem odhalit arytmogenní mechanismusDoc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
48.NU21-02-00471Proarytmogenní působení léčiv: možná role změn draslíkových proudů typu „inward rectifier“ v přítomnosti kontaminantu prostředí baria a/nebo návykových látekdoc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
49.NU21-02-00507Randomizovaná studie porovnávající katetrizační ablaci supraventrikulárních arytmií bez potřeby skiaskopie s konvenčním přístupemMUDr. František Lehar, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
50.NU21-02-00516Sledování výskytu trombotických komplikací v pravé síni, v horní duté žíle a na konci katetrů u pacientů se střednědobě a dlouhodobě implantovanými centrálními žilními katétrydoc. MUDr. Pavel Kohout, PhDFakultní Thomayerova nemocnice
51.NU21-02-00549Stanovení hladin hypolipidemik u pacientů s dyslipidemiídoc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
52.NU21-02-00563Klinická a proteomická stratifikace rizika a predikce obnovy funkce levé komory u nemocných s nově diagnostikovanou dilatační kardiomyopatiíDoc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
53.NU21-02-00584Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaciMUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
54.NU21-02-00586Odstraňování nerovností v cerebrovaskulární péči v České republice: počáteční analýza dat zdravotních pojišťovenMUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
55.NU21-02-00592Srdeční selhání u nemocných s pokročilým chronickým onemocněním ledvin: zpřesnění diagnostiky, pochopení některých mechanismůProf. MUDr. Jan Malík, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
56.NU21-02-00608Role melatoninu v rozvoji srdečního selhání: biomarker pro pacienty se svalovou dystrofií a efekt jeho resynchronizace na kardiomoycyty diferencované z kmenových buněkMUDr. Martin Pešl, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
57.NU21-02-00622Elastografie myokardu u nemocných s neischemickým srdečním onemocněnímMUDr. Miroslav Kocík, Ph.D.Nemocnice Na Homolce
58.NU21-03-00003Nalezení nových strategií pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádorudoc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
59.NU21-03-00008Vliv radioterapie a cytostatické léčby na výsledek rekonstrukce prsu autotransplantací tukové tkánědoc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
60.NU21-03-00014Prehabilitace u pacientek s pokročilým stádiem karcinomu ovária plánovaným k odložené cytoredukční operaci: Prospektivní jednoduše zaslepená (pacient) randomizovaná studie PHOCUS.Prof. MUDr. David Cibula, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
61.NU21-03-00024Prognostický význam cirkulující nádorové DNA u Hodgkinova lymfomuMUDr. Heidi Móciková, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
62.NU21-03-00032Nová lokální terapie myelomové kostní nemociJulio Rodríguez BagóFakultní nemocnice Ostrava
63.NU21-03-00070Mechanismus buněčné stresové odpovědi v predikci prognózy karcinomu pankreatudoc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
64.NU21-03-00076Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie pro identifikaci molekulárních vzorců u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomemdoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
65.NU21-03-00082Onkobiom a metabolom u nádoru slinivky ve vztahu k prognóze a citlivosti na imunoterapii: prospektivní a mechanistická studie (CASSIOPEA)RNDr. Monika Cahová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
66.NU21-03-00101Plasticita a heterogenita nádorových buněk u pacientek s platina rezistentním karcinomem ovarií a jejich prediktivní význam.Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové
67.NU21-03-00108Adoptivní imunoterapie hematologických malignit pomocí NK buněk.Mgr. Jan Frič, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
68.NU21-03-00122Vzácné gynekologické sarkomy (studie REGYS)prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
69.NU21-03-00128Klinická a biologická problematika BCR-ABL1-pozitivních leukémiíprof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
70.NU21-03-00136Identifikace pacientek s karcinomem prsu ve vyšším riziku vzniku radiačně indukovaných kardiálních komplikací a rozvoj strategie pro primární a sekundární prevenci.doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
71.NU21-03-00137Překonání přirozené a mnohočetné lékové rezistence selektivním transportem inhibitorů ABC transportérů a Bcl-2 do buněk solidních nádorů.prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
72.NU21-03-00145Homeostáza telomér jako potencialni biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů.MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
73.NU21-03-00147Hodnocení rezistence karcinomu prsu pomocí masivně paralelního sekvenování na úrovni DNA a RNAdoc.RNDr. Pavel Souček, CSc.Státní zdravotní ústav
74.NU21-03-00183Glykoproteomická analýza molekul spjatých se vznikem chemorezistence u AMLIng. Iva Machová, PhD.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
75.NU21-03-00185Vývoj vysoce selektivních inhibitorů skládání tubulinu účinných na rezistentní nádorové onemocněníDoc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
76.NU21-03-00187Synteticky letální účinky molekulární biologické léčby v kombinaci s ovlivněním metabolismu: ex vivo studie světlobuněčného karcinomu ledvinRNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
77.NU21-03-00195Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerůprof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
78.NU21-03-00205Role radikální chirurgie a adjuvantní chemoradioterapie v léčbě pacientek s časným stadiem a středním rizikem karcinomu děložního hrdla: Prospektivní, mezinárodní, randomizovaná studie CERVANTES.prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
79.NU21-03-00207Mutace genů ATRX, NSD1, RBMX a další molekulární aberace související s vývojem onemocnění a rezistencí na cisplatinu u testikulárních germinálních nádorů (TGN).MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
80.NU21-03-00211Nové sinicové metabolity účinné proti triple negativní rakovině prsu: mechanismus a cíle jejich působeníRNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
81.NU21-03-00217RNA jako cíl léčiva: Zacílení na “undruggable” rakovinové proteiny prostřednictvím mRNA 3’UTR prvkůPhD Peter Josef Lukavsky, Mag pharmMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
82.NU21-03-00218Mapování biomarkerů na hranici infiltrativní zóny glioblastomů a jejich topografická korelace k časné recidivě.prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBAFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
83.NU21-03-00223Vliv metabolického reprogramování fibroblastů asociovaných s nádorem na prognózu pacientů s nádory hlavy a krkudoc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
84.NU21-03-00229Cirkulující dlouhé RNA jako diagnostický nástroj u B-lymfoidních neopláziíMgr. Pavel Ostašov, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
85.NU21-03-00238Komplexní analýza sex cord-stromálních nádorů ováriaDoc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
86.NU21-03-00248Imunologické profilování u nemocných s Hodgkinovým lymfomem ve vztahu k prognózeProf. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
87.NU21-03-00251Vizualizace cévního zásobení volných laloků před rekonstrukcí prsu vlastní tkání z podbřiškuMUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
88.NU21-03-00261Nefrotoxicita a její molekulární prediktory u pacientů léčených chemoterapií založené na bázi cisplatiny a podstupujících radiologické vyšetření kontrastní látkouMUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
89.NU21-03-00267Imunita po autologní transplantaci u mnohočetného myelomuMUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
90.NU21-03-00273Nanoterapeutika dopravující proteázový inhibitor a cytostatika pro pokročilou léčebnou strategii chemorefrakterních nádorů hlavy a krku.RNDr. Petr Chytil, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
91.NU21-03-00275Subcelulární dozimetrie alfa zářičů v terapii karcinomu prostaty a neuroendokrinních tumorů, směrem k personalizované cílené alfa částicové terapii.RNDr. Martin Vlk, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
92.NU21-03-00293Komplexní diagnostika dětských nádorů CNS a nádorů měkkých tkáníRNDr. Lenka Krsková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
93.NU21-03-00303Cutibacterium acnes u karcinomu prostaty jako nezávislý rizikový faktor u pacientů s negativním bioptickým nálezem a biomarker k odlišení indolentní a agresivní formy onemocněníMgr. Jiří Šána, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
94.NU21-03-00306Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologiedoc., MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
95.NU21-03-00308Kombinovaná imunoterapie u mnohočetného myelomudoc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
96.NU21-03-00310Výzkum buněčné imunitní odpovědi na SARS-CoV-2 u pacientů s karcinomem prostatyRNDr. Daniel Smrž, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
97.NU21-03-00318Stanovení potenciálu dlouhodobého sledování DNA metylací k predikci odpovědi na léčbu pacientů s kolorektálním karcinomemIng Veronika Vymetálková, PhDÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
98.NU21-03-00321Prognostická hodnota biomarkerů spojených s atypickou signalizací receptoru pro epidermální růstový faktor u dlaždicových karcinomů hlavy a krkuProf. RNDr. Václav Pačes, DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
99.NU21-03-00329Komplexní molekulární profilování cirkulární RNA u gliomů a jejich funkční biologická charakterizace pomocí technologie CRISPR/Cas9 – nový diagnostický nástroj a terapeutická strategieMUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
100.NU21-03-00338Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenemDoc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
101.NU21-03-00348Efektivní radioterapie hypoxických tkání pomocí cílených polymerních radiosenzibilizátorůRNDr. Luděk Šefc, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
102.NU21-03-00351Komplexní genomové profilování s cílem identifikovat pacienty s vysoce rizikovými nízkostupňovými gliomy a optimalizovat jejich pooperační léčbu a sledování: multicentrická studieProf.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBAFakultní nemocnice Brno
103.NU21-03-00358Klebsiella pneumoniae s produkcí kolibaktinu v bronchiálním mikrobiomu: Korelace s intenzitou zánětu a expresí imunomodulačních znaků u nemalobuněčných karcinomů plicMgr. Nicol Straková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
104.NU21-03-00372Malé vazebné proteiny cílené na proteiny imunitní kontrolní dráhy PD-1/PD-L1 jako nové diagnostické nástrojeRNDr. Petr Malý, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
105.NU21-03-00378Analýza přestaveb, kryptických aberací a genových mutací na chromosomu 7 u akutní myeloidní leukemie (AML) a myelodysplastických syndromů (MDS)Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
106.NU21-03-00379Sledování markerů imunitní odpovědi u pacientek s karcinomem ovaria ve vztahu k cytoreduktivní chirurgii a hypertermické intraperitoneální chemoterapiidoc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
107.NU21-03-00384[68Ga]-SomaKIT-TOC PET/CT v pooperačním hodnocení rezidua meningeomů v oblasti baze lební.MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
108.NU21-03-00386Inovativní léčebné postupy a mechanismy lékové rezistence u lymfomu z plášťových buněkDoc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
109.NU21-03-00394Sestřihové varianty androgenního receptoru a sestřihové regulátory u pokročilého karcinomu prostatydoc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBUVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
110.NU21-03-00397PIPAC v léčbě peritoneální karcinomatózydoc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
111.NU21-03-00401Péče o ženy s hereditární formou nádoru prsu a vaječníků a jejich příbuzné v návaznosti na míru dědičného rizika – analýza faktorů ovlivňujících diagnostický a léčebný postupprof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
112.NU21-03-00406Biomarkery pro diagnostiku a volbu léčby primárních a sekundárních nádorů jaterRNDr. Marie Karlíková, PhD.Fakultní nemocnice Plzeň
113.NU21-03-00411Časné rozpoznání faktorů spojených s agresivním chováním Non-Hodgkinova lymfomuProf. MUDr. Marek Trněný, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
114.NU21-03-00421Glykosfingolipidy a jejich metabolické dráhy jako potenciální biomarkery nádorů tlustého střevaprof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
115.NU21-03-00436Proteinové fluorescenční nanosondy pro intraoperační vizualizaci primárních a mikrometastických nádorůProf. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
116.NU21-03-00442Cirkulující biomarkery poškození tkání při radioterapiiprof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
117.NU21-03-00444Studium vlivu anatomické identifikace pánevních vegetativních pletení a jejich perioperační neurofyziologické monitorace při totální mezorektální excizi na kvalitu života pacientů po karcinomu rektaMUDr. Marek Joukal, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
118.NU21-03-00449Význam optického mapování pro stratifikaci a léčebnou odezvu u mnohočetného myelomudoc.MUDr.Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
119.NU21-03-00450Analýza imunoproteomu nemocných s mnohočetným myelomem v období remise onemocněníprof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.Univerzita Pardubice/Univerzita Pardubice
120.NU21-03-00452Efekt ER stresu na buněčnou komunikaci v patologii člověkaMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
121.NU21-03-00461CANNES Cervical Cancer Lymph Node Staging: Prospektivní multicentrická zobrazovací studie srovnávající diagnostickou přesnost ultrazvukového vyšetření, MRI a PET/CT v předoperačním hodnocení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem děložního hrdlaMUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
122.NU21-03-00477Využití cirkulujících mikroRNA jako biomarkerů léčebné odpovědi a rizika časné progrese u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a jaterními metastázami kolorektálního karcinomu léčených metodami intervenční radiologieMgr. Jaroslav Juráček, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
123.NU21-03-00479PDX technologie pro personalizaci terapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a vývoj CAR-T buněčné terapieDoc. Radislav Sedláček, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
124.NU21-03-00499Prospektivní studie na včasnou detekci karcinomu pankreatu a sledování průběhu léčby na základě lipidomického profilování hmotnostní spektrometriíprof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.Univerzita Pardubice/Univerzita Pardubice
125.NU21-03-00502Úloha suprabasinu v patogenezi myelodysplastického syndromu (MDS).MUDr. Anna Jonášová, PhDVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
126.NU21-03-00506VÝZNAM MUTAČNÍHO SPEKTRA NÁDOROVÝCH BUNĚK VE VÝVOJI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMUKari Jussi Hemminki, M.D., Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
127.NU21-03-00513Možnosti predikce individuální odpovědi nádorů hlavy a krku na radio-imunoterapii při různých stupních hypoxie (PRIMHYPOX)RNDr. Martin Falk, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
128.NU21-03-00514Role mikrobioty v patogenezi nežádoucích kožních účinků terapie inhibitory EGFR u karcinomu plic, pankreatu, hlavy a krkuprof.MUDr. Jana Hercogová, CSc.Fakultní nemocnice Bulovka
129.NU21-03-00532Imunogenetické profilování a somatická mutační analýza v T buněčných granulárních lymfocytů leukémií: přístup založený na vysokokapacitní metoděVasileios Bikos, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
130.NU21-03-00539Vliv stresu endoplazmatického retikula na imunitní stav nádorů a účinnost imunoterapie při léčbě ovariálního a renálního karcinomuprof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
131.NU21-03-00540Využití reprofilace schválených léčiv pro identifikaci nových nejúčinnějších terapeutických možností pro geneticky definované subtypy chronické lymfocytární leukémieMgr. Michal Šmída, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
132.NU21-03-00545Mitochondriálně cílený tamoxifen jako lék proti nádoru ledvinProf. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
133.NU21-03-00557Využití cirkulující nádorové DNA (ctDNA) pro predikci a časný záchyt rekurence onemocnění u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem po R0 a R1 resekciMgr. Renata Ptáčková, Ph.D.Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
134.NU21-03-00562Stanovení nových prognostických KRAS mutací v cirkulující nádorové DNA (ctDNA) a aspirační biopsii pro optimální management pacientů s adenokarcinomem pankreatuRNDr. Lucie Benešová, Ph.D.Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
135.NU21-03-00565Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémieRNDr. Monika Beličková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
136.NU21-03-00567Nové přístupy pro překonání rezistence k inhibitorům tyrosinových kináz u chronické myeloidní leukémieRNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
137.NU21-03-00574Tekuté biopsie jako možnost včasného záchytu recidivy nádorů hlavy a krkuMgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
138.NU21-03-00581Transdermální léčba melanomu s využitím hybridních peptidových hydrogelů na bázi NovicidinuIng. Vedran Milosavljević, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
139.NU21-03-00587Zavedení a zdokonalení kryopreservace, retransplantace gamet, gonadálních tkání a transplantace části nebo celých gonád pro prospektivní reprodukci dětských a dospělých pacientů po úspěšné onkologické terapiiProf. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHAFakultní nemocnice v Motole
140.NU21-03-00597Prospektivní validační studie proteinových biomarkerů rakoviny plic v dechového kondenzátu v pilotním skríninku nízkodávkovaným CT u pacientů se zvýšeným rizikem bronchogenního karcinomu.Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
141.NU21-03-00610Cílení na získané citlivosti spojené s opakovaně se vyskytujícími genetickými změnami v melanomu a glioblastomuMgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
142.NU21-03-00624Osm specifických dlouhých nekódujících RNA (8LncR) jako nový cirkulující biomarker pro stanovení pseudoprogrese a přežívání u multiformního glioblastomuPhD Valerie O’Leary, BScUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
143.NU21-03-00631Funkční charakterizace a klinická klasifikace sekvenčních alterací v regulačních oblastech genů predisponujících k nádorovým onemocněním.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
144.NU21-03-00670Studium časných změn cirkulující nádorové DNA jako potencionálního biomarkeru léčebné odpovědi na neoadjuvantní terapii karcinomu rekta.prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
145.NU21-04-00049Profilování mikrobiomu na přítomnost bakterií a jejich poměrů za účelem vývoje léčby deprese založené na střevním mikrobiomudoc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
146.NU21-04-00100Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů.Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
147.NU21-04-00111Nové krevní biomarkery Alzheimerovy nemoci a jejich vztah ke klinickým projevůmProf. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
148.NU21-04-00144Kognitivní markery preklinické a prodromální Alzheimerovy nemociprof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
149.NU21-04-00156Metabolomická stratifikace pacientů s roztroušenou sklerózouRNDr. Karel Valeš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
150.NU21-04-00197Bezpečnost a účinnost terapie olanzapinem u psychóz: vliv genetických a epigenetických faktorů – kovariáty léčebné odpovědidoc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
151.NU21-04-00221Fotodynamická inaktivace prionů: praktické využítí k dekontaminaci neurochirurgických nástrojůdoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
152.NU21-04-00254Detekce zóny počátku záchvatu u multi-lezionální epilepsie s užitím multimodálního neurozobrazováníprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
153.NU21-04-00255Charakterizace intrathekální protilátkové odpovědi v korelaci s dalšími biomarkery a jejich význam pro diferenciální diagnostiku a predikci průběhu neurologických onemocněníRNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
154.NU21-04-00257Inter- a intradiagnostické fenotypické a neurobiologické rozdíly u specifických fobií: směrem k personalizované léčběProf. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
155.NU21-04-00265Studie zkoumající vztah mezi polarizací makrofágů a prasknutím intrakraniálních aneuryzmatdoc. MUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
156.NU21-04-00305Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dyspláziíprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
157.NU21-04-00307Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčběMUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
158.NU21-04-00311Expoziční terapie ve virtuální realitě u obsedantně-kompulzivní poruchyMgr. Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.Národní ústav duševního zdraví
159.NU21-04-00326Vliv dysbiózy ve střevní mikrobiotě na vývoj mentální anorexie u pacientů a v experimentálním modeluProf. MUDr. Hana Papežová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
160.NU21-04-00332Interakce genů a prostředí u schizofrenie v České republiceProf. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
161.NU21-04-00333Časná identifikace podtypů schizofrenie s využitím souboru specifických biomarkerůMUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
162.NU21-04-00336Narušení percepce času, reprezentace prostoru, a časoprostorové koordinace u schizofrenie: Preklinické a klinické studieRNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
163.NU21-04-00346Nové neinvazivní molekulárně-biologické přístupy k charakterizaci a monitoringu glioblastomudoc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Olomouc
164.NU21-04-00375Identifikace faktorů determinujících obnovu chůze u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodouPhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
165.NU21-04-00382Objasnění role akutní redukce hladiny placentárních estrogenů jako spouštěč poporodní psychózy: Analýza molekulárních mechanismů a funkčních korelátů v preklinických studiích a u psychiatrických pacientůProfesor Saak Ovsepian, M.D., Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
166.NU21-04-00391Zavedení procesů molekulárního a funkčního profilování poruch proteinu TDP-43 pomocí Drosophila a savčích modelů pro vývoj personalizované terapie amyotrofické laterální sklerózyFabian FeiguinNárodní ústav duševního zdraví
167.NU21-04-00405Nový model schizofrenie založený na druhu Gnathonemus petersii obohaceném o hodnocení elektrokomunikace a sociálního chování.prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví
168.NU21-04-00428Halucinace nejsou jen hlasy: proměny vnímání tělesných zážitků a narušení self u psychózy z pohledu fenomenologie a neurovědyMD Yuliya Zaytseva, PhDNárodní ústav duševního zdraví
169.NU21-04-00433Mitochondriální dysfunkce u schizofreniedoc. PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
170.NU21-04-00443Efekt bezlepkové diety na klinické příznaky, imunitní parametry a metabolom u neurodegenerativních onemocnění s alfa-synukleinopatiíMUDr. Hana Brožová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
171.NU21-04-00445Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbiditMUDr. Martina Bočková, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
172.NU21-04-00460Rizikové faktory zdravého životního stylu u nemocných trpících psychotickým onemocněním hospitalizovaných na akutních odděleních Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a dopad na jejich kardiovaskulární zdravíMUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
173.NU21-04-00464Neurotransmise a alkoholismus: změny klíčových synaptických molekul v lidských alkoholických mozcíchProf. Vladimír Josef Balcar, Ph.D., DSc.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
174.NU21-04-00470Diagnostika a objevování nových příčin vrozených neurogenetických onemocnění u dosud neobjasněných pacientů s využitím moderní genomiky.MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
175.NU21-04-00478Využití real-time fMRI neurofeedbacku k ovlivnění motorických příznaků Parkinsonovy nemoci a studium jeho EEG korelátůMUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
176.NU21-04-00491Komorbidní abusus psychoaktivních látek a jeho vliv na celkové psychosociální fungování nemocných schizofrenií.MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
177.NU21-04-00495Vliv mikrobiomu na impulzivní chování u jedinců s disociální poruchou osobnostiDoc.MUDr. Jan Vevera, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
178.NU21-04-00524Narušení mozkové mikrocirkulace a jeho vztah k markerům zánětu a endoteliální dysfunkce u depresivní poruchyMUDr. Elis Bartečků, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
179.NU21-04-00535Definice časného kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci v kontextu genetických polymorfismů a dalších biomarkerůMUDr. Petr Dušek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
180.NU21-04-00582Genetická a funkční analýza patologie vápníkových kanálů v souvislosti s amyotrofickou laterální sklerózouNorbert WeissUniverzita Karlova /1. lékařská fakulta
181.NU21-04-00601Mechanizmy kardiální a respirační dysfunkce odpovědné za zvýšené riziko náhlého neočekávaného úmrtí při epilepsiiBSc John Gordon Ralph Jefferys, PhDUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
182.NU21-04-00614Typické a patologické pohyby jazyka a rtů v řeči a polykáníTanja Kocjančič AntolíkUniverzita Karlova /Filozofická fakulta
183.NU21-04-00620Funkční heterogenita gliových buněk v patogenezi epilepsieDoc. MUDr. Lýdia Vargová, PhD.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
184.NU21-04-00642Zpětnovazebná akustická stimulace ke zlepšení spánku u insomniePhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
185.NU21-04-00652Role kognitivní rezervy pro hodnocení nefarmakologické intervenceMUDr. Ilona Eliášová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
186.NU21-04-00662Zvýšená mozková dostupnost vysoce efektivních kandidátních léčiv Alzheimerovy choroby se slabou penetrací hematoencefalickou bariérou pomocí nanotechnologiíProf. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Univerzita Hradec Králové
187.NU21-05-00006Odlišné zastoupení subpopulací neutrofilů u preeklampsieRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
188.NU21-05-00011Celogenomová analýza bakterií Enterobacteriaceae sliznice tlustého střeva u kolorektálních neoplázií a idiopatických střevních zánětůDoc. MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
189.NU21-05-00025Vývoj nového aktivního kryti ran na bázi nanovlákenných nosičů obsahujících lipofosfonoxiny jako antibakteriální složkuIng. Dominik Rejman, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
190.NU21-05-00052Chronické rané infekce – polymikrobiální podstata selhávající terapie a možnosti léčbyIng. Veronika Holá, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
191.NU21-05-00056Celulární a cytokinový profil u glomerulonefritidy v rámci systémového lupus erythematodes a ANCA asociovaných vaskulitid a jeho vztah k predikci renálních funkcí a léčebné odpovědiprof. MUDr. Pavel Horák, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
192.NU21-05-00140T folikulární pomocné buňky a jejich regulace přes PD-1/PD-L1 signální dráhu u IgA nefropatieMgr. Petr Kosztyu, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
193.NU21-05-00143Skryté zoonózy – odhalování nových patogenů z volné přírodydoc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
194.NU21-05-00174Genomová charakterizace multirezistentních kmenů Enterococcus faecium v České Republice: dynamika vzniku a šíření rezistence k antibiotikům poslední volby.Mgr. Gabriela Balíková Novotná, PhD.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
195.NU21-05-00181Cirkulace hantavirů v ekosystémech a jejich riziko pro vojáky armády České republikyMUDr. Hana Zelená, Ph.D.Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
196.NU21-05-00191Nové ukazatele v diagnostice a terapii imunní trombocytopenieMUDr. Milan Košťál, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
197.NU21-05-00203Antivirulentní strategie kombinující biosyntézu s nanobiotechnologií pro boj s rezistentními infekcemiDr. Kumar Saurav, Ph.DMikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
198.NU21-05-00208Vyšetření potravinové a inhalační alergie u pacientů s atopickou dermatitidou pomocí multiplexní metody molekulární komponentové diagnostiky (ALEX2 – Allergy Explorer)doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
199.NU21-05-00212Studie výskytu rezistence k starým a novým glykopeptidovým antibiotikům mezi humánními a zvířecími izoláty meticilin rezistentních S. aureus a koaguláza negativních stafylokoků: analýza mechanismů a potenciálu vzniku rezistenceMSc. Vladimír Vimberg, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
200.NU21-05-00214Vývoj nové přímé diagnostiky původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidumprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
201.NU21-05-00216Potenciál a využití virus specifických T-lymfocytů pro léčbu posttransplantačních infekcíDoc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
202.NU21-05-00276Význam nově popsaného cytokinu IL-40 v patogenezi revmatoidní artritidyMgr. Lucie Andrés Cerezo, PhD.Revmatologický ústav
203.NU21-05-00278In vitro aktivita nových hybridních linkosamidových antibiotik u klinických kmenů Clostridioides (Clostridium) difficileMgr. Zdeněk Kameník, PhD.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
204.NU21-05-00292Nosní mikrobiom a molekulární imunitní mechanismy v patogenezi a prevenci nosních polypů, chronické rinitidy, a ve vztahu k alergiiprof.MUDr. Jaromír Astl, CSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
205.NU21-05-00322Myokiny a metabolicky aktivní molekuly v patogenezi idiopatických zánětlivých myopatiíProf. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.Revmatologický ústav
206.NU21-05-00328Single-cell analýza lymfocytárních subpopulací u alogenně transplantovaných pacientů s AMLMgr. Monika Holubová, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
207.NU21-05-00341Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémechdoc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
208.NU21-05-00366Vliv prodělané COVID-19 infekce na buněčné a humorální parametry systémové a slizniční imunity a vývoj plicních komplikacíprof.Mgr.MUDr. Milan Raška, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
209.NU21-05-00376Virulenční faktory a rezistence k antimikrobikům u Klebsiella pneumoniae sensu lato – diverzita a charakteristika klonů cirkulujících v humánní populaci, u domácích mazlíčků, v potravinovém řetězci a přírodním prostředíDoc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
210.NU21-05-00398Identifikace povrchových znaků trombocytů a jejich korelace se změnami aktivace imunitního systému u primární Imunitní trombocytopenie (ITP). Analýza imunologických změn ve vztahu k použité terapii.prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
211.NU21-05-00431Moderní geoinformační technologie v analýze rizika infekce klíšťaty přenášenými nákazamiMgr. Václav Hönig, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
212.NU21-05-00438Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcíprof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
213.NU21-05-00446Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózyPharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
214.NU21-05-00465Zdokonalení diagnostiky časné lymeské borreliózy na základě kožních manifestací.RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
215.NU21-05-00475Stanovení genetické predispozice v rodinách zatížených sklerodermiíProf. MUDr. Marie Černá, DrSc.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
216.NU21-05-00476Charakterizace B lymfocytů zodpovědných za produkci aberantního IgA1 a jeho specifických IgG nebo IgA autoprotilátek u pacientů trpících IgA nefropatiíMgr Kateřina Zachová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
217.NU21-05-00482Experimentální vývoj nových antibakteriálních sloučenin a hodnocení jejich potenciálu pro kombinační terapiidoc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
218.NU21-05-00522Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocněníProf. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
219.NU21-05-00552Slzy jako zdroj diagnostických a prognostických biomarkerů pro roztroušenou sklerózu mozkomíšníprof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Olomouc
220.NU21-05-00553Vývoj nových antituberkulotik cílících mykobakteriální ATP synthasu a virulentní faktor Zmp1RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
221.NU21-05-00578ROLE POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN A JEJICH PRODUKTŮ, FUNKCE INNATE LYMPHOID CELLS TYPU 2 FUNGUJE U ASTMATUDr Juan Bautista De Sanctis, DoctorUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
222.NU21-05-00585T lymfocyty modifikované T-buněčným receptorem pro léčbu akutní myeloidní leukemie.MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
223.NU21-05-00615Mohou streptomycety a jejich sekundární metabolity ovlivňovat mikrobiotu a imunitní odpověď v plicích?RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
224.NU21-05-00681Důsledky hybridizace pro šíření antifungálních rezistencí a vymezení druhů u patogenních hub: modelová studie u rodu Aspergillus a TrichophytonMUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
225.NU21-06-00018Vliv specifických působků na vznik patologických jizevRNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
226.NU21-06-00021Molekulární markery akutního poškození ledvin u zemřelých dárců vyššího věkuprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
227.NU21-06-00036Sirolimus versus mykofenolát mofetil u pacientů po kombinované transplantaci ledviny a slinivky břišní za účelem zhodnocení rizika vzniku kýlyProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
228.NU21-06-00055Molekulární fenotyp akutního tubulárního poškození ledvin po transplantaci ledviny a jeho prognostický významMgr. Petra Hrubá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
229.NU21-06-00084Vliv typu polyetylénu UHMWPE na životnost náhrady kolenního kloubu a souvislost s designem kloubních ploch implantátuprof. MUDr. David Pokorný, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
230.NU21-06-00086Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před plicním resekčním zákrokemdoc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
231.NU21-06-00088Fyziologie a patofyziologie pyloru u pacientů s gastroparézou hodnocená pomocí impedanční planimetrie a terapeutické konsekvencedoc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAFInstitut klinické a experimentální medicíny
232.NU21-06-00125Nová metoda pro kvantifikaci izolovaných a arteficiálních Langerhansových ostrůvků pro účely experimentální a klinické transplantace.MUDr. David Habart, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
233.NU21-06-00196Vliv anesteziologického postupu na vznik pooperačního deliria u pediatrických pacientů podstupujích adenotomii či adenotomii spojenou s discizí frenula a/nebo mikrootoskopií: prospektivní randomizovaná kontrolovaná studieMUDr. Jozef Klučka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
234.NU21-06-00236Imunitní homeostáza u pacientů v sepsi a septickém šokuThomas KarvunidisUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
235.NU21-06-00269Luxační zlomeniny proximálního předloktí s dominantním postižením proximální ulnydoc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
236.NU21-06-00281Stanovení rizika rozvoje septických stavů a jejich prognostická stratifikace u novorozenců na základě analýzy mikrobiomu ve stolici a krevním oběhu, ukazatelů imunitní odpovědi a mikroRNA spojených se zánětlivou odpovědíMgr. Martina Lojová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
237.NU21-06-00350Význam prekurzorů cholesterolu a fytosterolů v diagnostice a patogeneze dyslipidémie u vybraných klinických stavů se zřetelem k jejich prognózeRNDr. Marek Vecka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
238.NU21-06-00356Změny vaskularizace, fyzikálních a histopatobiochemických vlastností ligamentum flavum bederní páteře v závislosti na úrovni páteřního segmentu a topické lokalizaci a na přítomnosti lumbální spinální stenózydoc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
239.NU21-06-00363Prohloubení poznatků o etiopatogenezi maligní hypertermie (MH) a zefektivnění diagnostického algoritmu MH pro českou populaci.Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
240.NU21-06-00370Odlišení low-grade infekce TEP kyčle a kolena od aseptických komplikací s využitím imunocytologické analýzy a strojového učeníprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
241.NU21-06-00404Nové možnosti komplexního přístupu k diagnostice a terapii patologií vestibulárního systému spojené s chirurgickou léčbou vestibulárního schwannomudoc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
242.NU21-06-00408Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
243.NU21-06-00434Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomenin obratlůprof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
244.NU21-06-00459Multicentrická studie zabývající se využitím amniové membrány pro plastiku tvrdé pleny u pacientů po dekompresivní kraniektomiiMUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
245.NU21-06-00473Multisenzorová ortéza pro monitoraci distanční interaktivní rehabilitace dětských i dospělých pacientůProf. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBAUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
246.NU21-06-00484Steatóza jaterního štěpu jako časný indikátor kardiovaskulárních rizik u pacientů po transplantaci jaterMUDr. Pavel Trunečka, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
247.NU21-06-00512Využití fosfodiesteráz k terapeutické manipulaci buněk chrupavky a kostiMgr. Bohumil Fafílek, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
248.NU21-06-00518Role endoglinu v patofyziologii sepse a možnost jeho využití jako biomarkeruMUDr. Martin Helán, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
249.NU21-06-00560VQM – Ventilačně-perfuzní monitorování. Prospektivní observační studie u pacientů s akutním hypoxickým postižením plicMUDr. Michal Otáhal, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
250.NU21-06-00573Využití selektivní inhibice matrix metaloproteinázy 9 v prevenci ischemicko-reperfuzního poškození jaterního štěpu v průběhu transplantace – experiment na praseti domácímdoc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
251.NU21-06-00596Perioperační hemodynamická optimalizace v neurochirurgiiprof.MUDr. Roman Gál, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
252.NU21-06-00611Sledování změn polarizace alveolárních makrofágů a jejich využití jako individuálního predikčního parametru rozvoje různých stádií ARDSMarie ŽaloudíkováUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
253.NU21-06-00619Vývoj inovativního kombinovaného biologického krytí na bázi perinatálních tkaní a chitosanu v potenciaci regenerace kožních defektuMUDr. Serhiy Forostyak, PhD.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
254.NU21-06-00676Vliv iluzorních pohybů na metabolismus vážně popálených pacientůMUDr. Robert Zajíček, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
255.NU21-07-00002Bronchopulmonální dysplázie – komplexní přístup: od patologického těhotenství až po výsledky dlouhodobého sledování včetně mapování kardiovaskulárního rizika a plicních funkcí prostřednictvím mikroRNA biomarkerůProf.RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
256.NU21-07-00005Precizní léčba v dětské onkologii: komplexní analýza klíčových signálních molekul jako terapeutických cílůprof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Fakultní nemocnice Brno
257.NU21-07-00019Aplikace látek pro neinvazivní léčbu fibrózního stavu onemocnění pes equinovarus (clubfoot).Mgr. Adam Eckhardt, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
258.NU21-07-00033Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvin IIMgr. Martina Živná, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
259.NU21-07-00061Molekulárně-genetické příčiny a biochemické důsledky Dědičných poruch glykosylaceRNDr. Hana Hansíková, CSc.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
260.NU21-07-00073Odpověď obsahu tuku v játrech na zátěž nutrienty u mladších a starších ženMgr. Monika Dezortová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
261.NU21-07-00104Nekódující molekuly RNA u Waldenströmovy makroglobulinémie a jejich klinické využitíMUDr. Viera Sandecká, PhDFakultní nemocnice Brno
262.NU21-07-00153Aplikace retinálních buněk a organoidů ve funkční diagnostice a léčbě ztráty zraku u Bardet-Biedlova syndromuMgr Tomáš Bárta, PhDMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
263.NU21-07-00158Výzkum neinvazivní fyzikální intervence při končetinových ischemiích u diabetiků prostřednictvím aplikace intermitentního negativního tlakudoc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství
264.NU21-07-00162Validizace diagnostického algoritmu pro leukodystrofie dospělého věku – multicentrická prospektivní kohortová studieDoc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice
265.NU21-07-00175Využití znaků předčasného stárnutí imunitního systému pro stratifikaci pacientů za účelem prevence pozdních následků vyléčených dětských onkologických pacientů.Mgr. Kamila Bendíčková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
266.NU21-07-00178Standardizace diagnostického postupu u syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS)prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBAUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
267.NU21-07-00189Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie účinnosti a bezpečnosti vysoce ředěného atropinového collyria při zpomalování rozvoje krátkozrakosti u dětí.Prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBAFakultní nemocnice Brno
268.NU21-07-00222Senolytika: nová léčba proti stárnutí a onemocněním jaterDr. Manlio Vinciguerra, Ph.D.,MSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
269.NU21-07-00225Spektrum somatických mutací detekovaných NGS a jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky dospívajících a mladých dospělých pacientů s Ph pozitivními leukémiemidoc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
270.NU21-07-00247Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu.MUDr. Pavel Vodička, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
271.NU21-07-00260Řešení defektu alveolárníhovýběžku implantací autologní spongiozní kosti a pomocí xenogenních materiálů u pacientů srozštěpy rtu, čelisti a patra: srovnávací studieprof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
272.NU21-07-00270Klinický význam prozánětlivých chemokinů, cytokinů a mikroRNA v mozkomíšním moku u dětí s farmakorezistentní epilepsiíMgr. Tomáš Loja, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
273.NU21-07-00282Klinické koreláty mikroRNA profilů a hladin neurofilament v mozkomíšním moku u dětských pacientů se spinální muskulární atrofii v průběhu léčby nusinersenemDoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
274.NU21-07-00283Identifikace genů a genových defektů způsobujících vzácné neurovývojové poruchy u dětíprof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
275.NU21-07-00285Studium mikrobiální dysbiózy a deregulace mikroRNA pro účely individualizace terapeutického přístupu k dětským pacientům s nespecifickými střevními zánětyDoc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
276.NU21-07-00319Biomechanická analýza skloviny u defektů vzniklých na podkladě lokální iritace, geneticky podmíněných vad a vzácných syndromůdoc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
277.NU21-07-00335Analýza genetických příčin vysokého vzrůstu a hodnocení souvisejících onkologických, muskuloskeletálních a kardiovaskulárních rizikDoc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
278.NU21-07-00345Pohybové zdraví – prevence poruch pohybového systému u dětí mladšího školního věkuMUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
279.NU21-07-00353Identifikace genetických změn u pacientů s Hirschsprungovou chorobou a jejich korelace s klinickými formami onemocněníRNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Endokrinologický ústav
280.NU21-07-00361Analýza imunosupresivního nádorového mikroprostředí u pacientů s neuroblastomem vysokého rizikaMgr. Andrea Knight, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
281.NU21-07-00419Molekulárně genetická charakterizace dětských mozkových nádorů asociovaných se syndromy predispozice k nádorovým onemocněnímMUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
282.NU21-07-00420Porovnání úspěšnosti dvou metod pro léčbu sestupu pánevních orgánů:Laparoskopické sakrokolpopexe, bilaterální Amreich-Richter operace (SAM).Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
283.NU21-07-00492Nové využití protirakovinných léčiv v regulaci šíření tau proteinů podobných prionům u tautopatií spojených se stárnutímMgr. Viswanath Das, Ph.D., M. Sc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
284.NU21-07-00508Synchronní detekce bronchiální obstrukce v dětské primární péčiRNDr.,Dr. Jiří JanáčekFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
285.NU21-07-00527Endoteliální a placentární glykokalyx během fyziologického a patologického těhotenství a vztah k ukazatelům klinického výsledku novorozencůprof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCMFakultní nemocnice Hradec Králové
286.NU21-07-00534Akutní T leukémie: zlepšení výsledků podle výsledků studia T diferenciacedoc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
287.NU21-07-00550Využití ketogenní diety v léčbě dědičných poruch ATP syntázyRNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
288.NU21-07-00554Personalizovaná medicína vysoce rizikového karcinomu prostaty: predikce biochemického relapsu a odpovědi na radioterapii in vitro a in vivoMUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
289.NU21-07-00580Metabolismus žlučových kyselin a vybraných lipidových sloučenin v patogenezi mentální anorexie a obezity: význam pro predikci, diagnostiku a léčbuMUDr. Peter Szitányi, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
290.NU21-07-00590Identifikace nových terapeutických cílů a personalizovaný management imunodeficience a nádorů pacientů trpících Nijmegen breakage syndromemMgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
291.NU21-07-00603Výskyt a dopady vrozené infekce lidským cytomegaloviremMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
292.NU21-07-00616Vliv vybraných, společensky významných a potenciálně škodlivých faktorů na fetoplacentární cévy: mechanismy a možnosti ovlivněníprof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
293.NU21-08-00001Personalizovaná medicína adenokarcinomu tlustého střeva využívající organotypické kultury pro testy léčiv cílené chemoterapie.Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
294.NU21-08-00023Xenotransplantáty nádorových buněk metastazujícího onemocnění jako nástroj preklinického výzkumuMgr. Karel Souček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
295.NU21-08-00037Perfuzní bioreaktor pro přípravu funkční jaterní tkáněRNDr. Vladimíra Moulisová, PhDUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
296.NU21-08-00040Telemetrické měření průtoku: systém pro kontinuální sledování průtoku krve cévní protézouMUDr Róbert Novotný, Ph.DInstitut klinické a experimentální medicíny
297.NU21-08-00050Vliv metabolických drah cytidinu na terapii hematologických zhoubných onemocnění pomocí cytarabinu a nové diagnostické nástroje pro jejich analýzuRNDr. Karel Koberna, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
298.NU21-08-00051Podpora přihojení transplantovaných pankreatických ostrůvků pomocí epigenetické intervence syntetickou mRNADoc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
299.NU21-08-00057Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů u prekanceróz děložního hrdlaMUDr. Milan Anton, C.Sc.Fakultní nemocnice Brno
300.NU21-08-00078Elektrochemický biosenzor pro analýzu bodových mutací v DNA u kolorektálního karcinomuMgr. Martin Bartošík, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
301.NU21-08-00098Léčba diabetu pomocí ex vivo expandovaných pankreatických beta-buněkRNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
302.NU21-08-00109Detekce virů v klinických vzorcích pomocí proteomických LC/MS přístupůdoc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
303.NU21-08-00119Perfuzní CT mozku u akutní cévní mozkové příhody: korelace technických a časových parametrů ve vztahu k definitivnímu rozsahu mozkové ischemieDoc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
304.NU21-08-00131Potenciál cirkulujících biomarkerů pro predikci časné recidivy u pacientek s karcinomem prsuMgr. Veronika Boušková, Ph.D.Státní zdravotní ústav
305.NU21-08-00141Vývoj nanopreparátů stimulujících antigen prezentující buňky jako součást kombinované terapie melanomuMUDr. Anna Fišerová, PhDUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
306.NU21-08-00149Komplexní analýza cirkulujících biomarkerů se zaměřením na miRNA u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací léčených rheohemaferézouProf. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBOUniverzita Karlova /Lékařská fakulta Hradec Králové
307.NU21-08-00172Vývoj metody stanovení kortizolu v plné krvi pro zjednodušení separovaných odběrů při diferenciální diagnostice primárního hyperaldosteronismu.doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
308.NU21-08-00184Rostlinné triterpenoidy: potenciální přírodní terapeutikaProf. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
309.NU21-08-00194Vliv porozity povrchu implantátů s 3D tištěnou gradientní gyroidní strukturou na hloubku osteointegraceMUDr. Lucie Himmlová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
310.NU21-08-00200Vývoj bioaktivních kostních náhrad podporujících hojení kostních defektů pomocí metodiky 3D tisku.Doc.MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
311.NU21-08-00210Preklinická progrese nových vysoce selektivních inhibitorů kinázy HaspinKamil ParuchMasarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
312.NU21-08-00215Pokročilé ex vivo modely mikroprostředí nádorů prsu: Technologie pro výzkum a personalizovanou medicínuMgr. Zuzana Koledová, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
313.NU21-08-00226In vivo hodnocení terapeutického efektu kostního cementu obohaceného o vybrané osteoinduktivní aditiva pro léčbu defektů spánkové kosti a vlivu léčby na funkci sluchu.MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
314.NU21-08-00228Detekce změn mikrostruktury a strukturální konektivity fokálních kortikálních dysplázií pomocí diffusion kurtosis imagingMUDr Martin Kynčl, PhDUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
315.NU21-08-00230Nové konjugáty polymer-léčivo navržené pro léčbu spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole
316.NU21-08-00235Aneurysmorafie cévního přístupu pro hemodialýzu – randomizovaná prospektivní studie (AVAH trial).doc. MUDr. Peter Baláž, PhD., FEBS, MHAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
317.NU21-08-00237Pokročilé sekvenační metody pro analýzu strukturních přestaveb nádorového genomuMgr. Karla Plevová, Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
318.NU21-08-00240Vztah komplexních genetických změn a imunologického mikroprostředí k prognóze a léčebné odpovědi u pacientů s chronickou lymfocytární leukemiídoc. Dr. Ing. Eva KriegováUniverzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
319.NU21-08-00262Účinnost samoexpandibilního metalického stentu v léčbě anastomotické striktury asociované s recidivou Crohnovy nemoci – experimentální randomizovaná studieMUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
320.NU21-08-00280Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgiidoc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
321.NU21-08-00284Využití počítačového navrhování a 3D tisku pro anesteziologický management u pediatrického pacienta s rozštěpovou vadou obličejeprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
322.NU21-08-00286Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchyMgr. Nataliya Romanyuk, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
323.NU21-08-00291Detekce a screening poškození lidských spermií: aplikace nového diagnostického a separačního systému pro selekci spermií.Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBAMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
324.NU21-08-00312Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS.Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
325.NU21-08-00324Evaluace nových biomarkerů Fabryho choroby u vybraných skupin pacientů v České republiceRNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
326.NU21-08-00337Pokročilé metody optimalizace anesteziologického postupu a jejich ovlivnění průběhu a výsledku výkonů operací skoliózy, zejména v dětském věkuMUDr. Martina Kosinová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
327.NU21-08-00344Propolis v pokročilých systémech pro doručování léčiv pro léčbu a prevenci nealkoholické tukové jaterní choroby/nealkoholické steatohepatitidy (NAFLD/NASH)prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
328.NU21-08-00347Využití difuzní magnetické rezonance k zobrazení, lokalizaci a segmentaci jader cílených při hluboké mozkové stimulaciProf. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
329.NU21-08-00359Klasifikace mozkových tumorů pomocí pokročilých metod analýzy dat multimodálního MR zobrazení difuzeMUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
330.NU21-08-00373Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemociMgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
331.NU21-08-00381Nanovlákenný implantát pro léčbu glaukomového onemocněnídoc., MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAUniverzita Karlova /3. lékařská fakulta
332.NU21-08-00393Optimalizace vedení antikoagulace během mimotělní membránové oxygenace (ECMO) u dospělýchMUDr. Roman Hájek, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
333.NU21-08-00395Vícevrstevný buněčný biomateriál pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické aplikaceDoc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBAMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
334.NU21-08-00396Využití integrovaných omics a bioinformatických nástrojů pro precizní terapii metastatického renálního karcinomuDoc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
335.NU21-08-00407Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapiiDoc. Martin Pumera, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemické technologie
336.NU21-08-00412Stimulace chondrocytů modifikovaným buněčnou linii definujícím faktorem Sox9 jako nový přístup regenerace matrixovýDr. rer. nat. Dipl. Ing. Martin PiskáčekMasarykova univerzita/Lékařská fakulta
337.NU21-08-00416Nové přístupy k porozumění významu cirkulujících histonových komplexůIng. Jan Červený, Ph.D.Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
338.NU21-08-00418Analýza žlučových kyselin jako nová neinvazivní metoda diagnostiky refluxní nemoci a screeningu Barrettova jícnuMUDr. Jiří Dolina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
339.NU21-08-00432Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických datIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
340.NU21-08-00447Hydrogelové implantáty pro transsklerální difúzní dopravu léčivMUDr. Kateřina KopečkováUniverzita Karlova /2. lékařská fakulta
341.NU21-08-00457Digitální adaptivní optotyp s automatickou regulací dle podnětů z okolního prostředí a přidružené elektronické brýlové testovací sady se zabudovaným sledováním reakcí okaprof. Ing. Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
342.NU21-08-00466Vývoj radiofrekvenčního generátoru a balonkových ablačních katetrů pro endoskopickou mikro- endoluminální terapiiMUDr. Jan Hajer, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
343.NU21-08-00488Terapeutický potenciál Sertoliho buněk v léčbě mužské neplodnostidoc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.Univerzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
344.NU21-08-00510Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhodydoc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
345.NU21-08-00521Identifikace biomarkerů umožňujících odhad rizika a individualizaci léčby dětských pacientů s juvenilní a adolescentní idiopatickou skoliózou pomocí analýzy časových změn biochemických a molekulárních ukazatelůProf. MUDr. Martin Repko, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
346.NU21-08-00526Endoskopická léčba fekální inkontinence aplikací radiofrekvenční energie versus konzervativní léčba, prospektivní randomizovaná studieprof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
347.NU21-08-00528Ošetření spodiny po endoskopické terapii kolorektální neoplázie – porovnání efektivity roztoku samosestavujícího se peptidu a monopolární koagulace, prospektivní randomizovaná studiedoc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
348.NU21-08-00529Identifikace a validace účinných cílených terapií rakoviny prsu s využitím rakovinových organoidů připravených z buněk pacientůJaeyoung ShinFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
349.NU21-08-00530Studium farmakokinetických mechanizmů mnohočetné lékové rezistence jako diagnostických a prognostických markerů u akutní myeloidní leukémie, role mezibuněčné komunikace a miRNAdoc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
350.NU21-08-00533Cílená genová terapie farmakorezistentní fokální epilepsieprof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
351.NU21-08-00537Optimalizace kompozitní cévní náhrady pro nízké průtoky a světlosti z neantigenního rybího kolagenu sladkovodních rybMUDr. Tomáš Grus, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
352.NU21-08-00561Využití ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace k léčbě okluzí metalických stentůMUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
353.NU21-08-00572Vývoj extraktoru na principu super kritické extrakce CO2 pro použití v lékárnáchMVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
354.NU21-08-00617Refrakterní refluxní choroba jícnu: endoskopická léčba aplikací radiofrekvenční energie do oblasti dolního jícnového svěrače versus laparoskopická Nissenova fundoplikace, prospektivní randomizovaná studieMUDr. Radek Pohnán, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
355.NU21-08-006284D tisk NiTi paměťové slitiny pro ortopedické a traumatologické aplikaceprof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta strojní
356.NU21-08-00629Nové využití cytokininů v terapii poruch cirkadiánních rytmůDoc. Libor Havlíček, CScÚstav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
357.NU21-08-00637Multispektrální bezdrátový dermatoskop s měnitelným zvětšením fragmentu kůže pro zlepšení diagnostiky kožních patologiíIng. Ondřej Kanich, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně/Fakulta informačních technologií
358.NU21-08-00638Bionické okodoc., Ing. Jiří Chod, CSc.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
359.NU21-08-00641Zlepšení oseointegrace dentálních implantátů z nanostrukturního titanu úpravou povrchových vlastnostíIng. Václav Babuška, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
360.NU21-08-00651Benzoxaboroly jako nové léčivo proti amébové meningoencefalitidě a trichomoniázyDr. Martin ZoltnerUniverzita Karlova /Přírodovědecká fakulta
361.NU21-08-00657Analýza buněčné migrace a invazivity nádorových buněk digitální holografickou mikroskopií.Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
362.NU21-08-006603D léčebný plán, predikce 3D terapie a 3D technologie v oblasti vizualizace lebky a obličeje při rehabilitaci pacientůprof., MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBAFakultní nemocnice v Motole
363.NU21-08-00663Bezpečnost nové účinné látky na bázi bakteriofágůRNDr. Josef Boštík, CSc.AUMED, a.s.
364.NU21-08-00664Výzkum a vývoj umělé rohovky pro nevidomé.MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CRGEMINI oční klinika a.s.
365.NU21-08-00678BODYSPECTOR – Zařízení pro bezkontaktní monitorování základních životních funkcíDoc. Ing. Václav Jirovský, CSc.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta dopravní
366.NU21-09-00007mHealth intervence poskytovaná v ordinaci praktického lékaře s cílem zvýšit pohybovou aktivitu a omezit sedavé chování u pacientů s prediabetem a diabetem 2. typudoc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
367.NU21-09-00009Preventivní přístup k léčbě orálního lichen planusRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
368.NU21-09-00028Charakterizace kmenů Haemophilus influenzae s neenzymatickou rezistencí vůči betalaktamovým antibiotikům v České republice.doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
369.NU21-09-00031Vývoj nové efektivní strategie umožňující identifikaci žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu endometriadoc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
370.NU21-09-00053Faktory ovlivňující kvalitu života u mladých dospělých po ischemické cévní mozkové příhodě: prospektivní studie u mladých pacientů do 50 let v České republiceDoc., Mgr. Elena Gurková, PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
371.NU21-09-00060Možnosti ovlivnění rizikových faktorů relapsu syndromu diabetické nohy pomocí fyzioterapeutické pohybové intervence – randomizovaná prospektivní studieMUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
372.NU21-09-00067PODPORA ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ: VYUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ PRO UDRŽENÍ MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ, PREVENCI A VČASNOU DIAGNOSTIKU DEPRESE, ÚZKOSTI A KOGNITIVNÍCH PORUCH U SENIORŮ V KOMUNITĚDoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
373.NU21-09-00090Deprese u dětí s diabetes mellitus a metodika prevence kognitivní dysfunkcedoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
374.NU21-09-00093Prevence komplikací způsobených hypersenzitivitou na materiály kloubních náhrad u rizikových pacientůProf. MUDr. Ivan Landor, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
375.NU21-09-00116Zdokonalení metod testování účinnosti biocidůMgr. Eva Krejčí, Ph.D.Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
376.NU21-09-00123Etiologie, léčba a sekundární prevence u pacientů s chronickým srdečním selhánímDoc. MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESCFakultní Thomayerova nemocnice
377.NU21-09-00138Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnosticePharmDr. Jan Marek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
378.NU21-09-00169Výzkum screeningové metody včasného rozpoznání Alzheimerovy chorobyRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta
379.NU21-09-00179Morfologická analýza konizátu z excizních metod ošetření děložního hrdla pro prekancerózyMUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Ústav pro péči o matku a dítě
380.NU21-09-00192Inovace sekundární prevence karcinomu prsu pomocí klasifikace tuhosti prsuprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
381.NU21-09-00213Tuberkulóza v České republice – import nových nebo perzistence starých klonů?MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
382.NU21-09-00219Prevalence užívání nových tabákových výrobků u mladých dospělých v České republice – průřezová studie v populaci studentů středních a vysokých škol v BrněMUDr. Šárka Kunzová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
383.NU21-09-00234Nová divočina jako zdroj zoonotických nákaz v hustě obydlených územíchprof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., ECZMVeterinární a farmaceutická univerzita Brno/Fakulta veterinární hygieny a ekologie
384.NU21-09-00246Suché oko ovlivněné znečistěným ovzduším a stárnutím.Ing Čestmír Čejka, PhDÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
385.NU21-09-00274Nádorem produkované exosomy obsahující galektiny jako biomarkery karcinomů hlavy a krku a modulace galektinů použitím nových glykopolymerůProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
386.NU21-09-00290Analýza zdravotního stavu dětí narozených matkám s infekčním onemocněním v graviditě v České republice v období 2020 – 2022MUDr. Antonín Šípek jr.Fakultní Thomayerova nemocnice
387.NU21-09-00297Souběh výskytu zánětlivých revmatických a psychiatrických onemocnění: epidemiologie, identifikace rizikových skupin a ekonomických nákladůMUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.Revmatologický ústav
388.NU21-09-00300Role sestry a péče o ni v době pandemieMgr. Ivana Chloubová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta
389.NU21-09-00309Vztah variability genů pro LDLR a PCSK9 a účinnosti statinové terapieRNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
390.NU21-09-00317Identifikace kognitivních a neurobiologických markerů u osob s vysokým rizikem onemocnění schizofrenního spektraPhDr. Mabel Rodriguez, Ph.DNárodní ústav duševního zdraví
391.NU21-09-003543D zobrazování povrchu těla zemřelých osob ve znaleckých posudcích v oboru soudního lékařství fotogrammetrickou metodouMUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
392.NU21-09-00357Výhody fotodynamické a sonodynamické terapie u multiresistentních mikroorganismůProf. RNDr. Hana Kolářová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
393.NU21-09-00362Kohortová prospektivní studie nových nutričních faktorů mezi rodinami (KOMPAS)MUDr. Jan Gojda, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
394.NU21-09-00422Analýza dopadu zákona 65/2017 na prevalenci kuřáctví, morbiditu a mortalitu souvisící s kouřením a ekonomické náklady léčení onemocnění způsobených kouřenímRNDr. Ladislav Kážmér, PhD.Národní ústav duševního zdraví
395.NU21-09-00468Vliv elektromagnetického záření mobilního telefonu na genovou expresi v mozkuprof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
396.NU21-09-00481Screening a prevence retinopatie vyvolané užíváním hydroxychlorochinu v České republiceDoc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.Revmatologický ústav
397.NU21-09-00498ProstaPilot. Screening karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance se zkráceným protokolemMUDr. Jan Křístek, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
398.NU21-09-00511Vliv stresu v časné ontogenezi na zdravotní stav v pozdějších fázích života a personalizovaná prevence: Aplikace pro preventivní přístupy v PErsonalizovaném Lékařství (APPEL)Mgr. Martin Čuta, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
399.NU21-09-00519Vliv orální hygieny na složení mikrobioty dutiny ústníDoc. Ing. Martin Krsek, CSc. MSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
400.NU21-09-00520Bioaerosol ve stomatologických zařízeních: infekční rizika, faktory ovlivňující míru kontaminace a možnosti prevence.MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
401.NU21-09-00541Role oxidativního stresu při hojení dekubitů u pacientů s míšní lézíprof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
402.NU21-09-00546Biomarkery karcinomů trávícího traktu – identifikace a verifikace pro prevenciDoc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
403.NU21-09-00548Komplexní integrovaný rámec zdravotní péče pro zlepšení výsledného stavu pacientů po cévní mozkové příhodě v České republice (CARES CZ)Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
404.NU21-09-00558Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii.Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
405.NU21-09-00564Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen.MUDr. Petr Janků, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
406.NU21-09-00604PATOGENEZE ZUBNÍCH VAD Z HLEDISKA RANÉHO EMBRYONÁLNÍHO VÝVOJE DENTICEProf. MUDr. René Foltán, PhD., FEBOMFS.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
407.NU21-09-00606Volnočasový vzdělávací program k podpoře správného zdravotního a výživového chování dětíMgr. Kamila Jančeková, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
408.NU21-09-00623Psychosociální rizika v práci všeobecných sesterMgr. Jiří Vévoda, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd
409.NU21-09-00646Zdravotní aspekty dlouhodobé péče o osoby se středním až hlubokým mentálním postiženímdoc. MUDr. Iva Holmerová, PhDUniverzita Karlova /Fakulta humanitních studií
410.NU21-09-00649Přesné stanovení vitaminu D jako předpoklad pro správné hodnocení zásobení vitaminem DRNDr Ludmila Máčová, Ph.D.Endokrinologický ústav
411.NU21-09-00654Vliv vitaminu K2 (MK-7) na prevenci vzniku heterotopických osifikacíIng. Eva Klapková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
412.NU21-09-00668Kritické zhodnocení škodlivosti elektronických a IQOS cigaret pro kuřáky a jejich okolíprof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
413.NU21-09-00677Časná identifikace terminálního onemocnění v prostředí záchranné služby – TIERAPhDr. Martin Loučka, Ph.D.Centrum paliativní péče, z. ú.
414.NU21J-01-00002Buňky vrozené imunity v lidské tukové tkáni – jejich význam v rozvoji subklinického zánětu in situ a jejich vztah k diferenciaci adipocytůMgr. Soňa Kauerová, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
415.NU21J-01-00009Klinická chronobesitologie: Nové přístupy v léčbě obezityIng. Mgr. Eva FárkováNárodní ústav duševního zdraví
416.NU21J-01-00017Včasná detekce rozvoje endokrinní orbitopatie u pacientů s dysfunkcí štítné žlázy a metody hodnocení její aktivity a závažnostiJan SchovánekFakultní nemocnice Olomouc
417.NU21J-01-00018Renoprotektivní efekt gliflozinů u pacientů s T2DM: objasnění vybraných molekulárních mechanizmůMgr. Katarína Chalásová, PhD.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
418.NU21J-01-00029Identifikace rizikových faktorů ovlivňujících rozvoj poškození vybraných orgánů (cirhóza jater, chronická pankreatitida) u jedinců škodlivě konzumujících alkoholMUDr. Peter Mačinga, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
419.NU21J-01-00032Imunomodulační bezbuněčná terapie pro diabetes 1. typuIng. Jana Zárubová, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
420.NU21J-01-00040Intraprostatické steroidy: úloha alternativních biosyntetických drah a endokrinních disruptorů v patogenezi karcinomu prostatyRNDr. Jana Vítků, Ph.D.Endokrinologický ústav
421.NU21J-01-00053Vliv hladovění na energetický metabolismus obézních jedincůMUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
422.NU21J-01-00079Mikroplasty jako xenobiotikum, ohrožující reprodukci mužů: z pohledu vývojové biologie a epigeneticyMaster (Mcs) Marouane Chemek, Doctoral (Ph.D)Univerzita Karlova /Lékařská fakulta Plzeň
423.NU21J-02-00021Rozdíly v parametrech agregace krevních destiček a koagulace krve mezi zdravými osobami a pacienty s metabolickými chorobamiPharmDr. Alejandro Carazo, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
424.NU21J-02-00039Vliv zvýšené proliferace kardiomyocytů na elektrickou remodelaci myokardu a vnímavost k arytmiím u tlakově přetíženého neonatálního srdceMVDr. Veronika Olejničková, Ph.D.Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta
425.NU21J-02-00060Vliv epikardiální tukové tkáně na rozsah aterosklerotických změn koronárního řečiště jako podkladu ischemické choroby srdeční.Ing. Jana HruškováFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
426.NU21J-03-00019Prognosticky významné prediktivní znaky karcinomu penisu: molekulární a morfologická studie.MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
427.NU21J-03-00025Metabolismus nádorů ovaria a endometria jako terapeutický cílIng. Daniela Šimčíková, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
428.NU21J-03-00048Primární řasinka jako prediktivní faktor nádorové rezistence a progrese u maligního pleurálního mesotheliomu.Mgr. Alžběta Filipová, Ph.D.Ministerstvo obrany
429.NU21J-03-00049Neinvazivní detekce cirkulujících mRNA markerů u onemocnění tlustého střeva a konečníkuMUDr. Jan KrálInstitut klinické a experimentální medicíny
430.NU21J-03-00050Význam homeostázy telomer u metastazujícího karcinomu tlustého střeva a konečníkuMgr. Michal Kroupa, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
431.NU21J-03-00057Detekce cirkulujících nádorových buněk z tekuté biopsie jako diagnostický a prognostický nástroj u pacientů s glioblastomemMUDr. Petr Krůpa, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
432.NU21J-03-00062Sonodynamicky senzitivní lipidové nanovezikuly jako nosiče látek s řízeným uvolňováním pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukuMgr. Barbora Hošíková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
433.NU21J-03-00067Potenciál poškozeného subproteomu krevní plasmy jako podpis patogeneze u myelodysplastického syndromuIng. Ondřej PastvaÚstav hematologie a krevní transfuze
434.NU21J-03-00070Změny v expresi adhezních molekul jako prognostický marker rozvoje extramedulární nemoci po léčbě B-lymfoblastické akutní leukemie blinatumomabemMgr. Adam Obr, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
435.NU21J-03-00072Identifikace molekulárních mechanismů zodpovědných za rozvoj extramedulární nemoci u mnohočetného myelomuMUDr. Tomáš JelínekFakultní nemocnice Ostrava
436.NU21J-04-00010Pokročilé modely strojového učení pro lokalizaci epileptických ložisek a predikci záchvatů z vysokofrekvenčního intrakraniálního EEGIng. Mgr. Jan Cimbálník, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
437.NU21J-04-00016Inovativní přístupy ucelené rehabilitace u osob v seniorském věkuPhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem/Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
438.NU21J-04-00024Sociosexuální deficity u pacientů s první epizodou psychózy a v časných fázích schizofrenie: vliv na vývoj nemoci a strategie sexuální remediace.Mgr. Renáta Androvičová, PhD.Národní ústav duševního zdraví
439.NU21J-04-00034Augmentace kognitivně-behaviorální terapie insomnie pomocí chronobiologických intervencíPhDr. Michal ŠmotekNárodní ústav duševního zdraví
440.NU21J-04-00041Lipofuscinoidní pigmenty jako nový biomarker v krvi k detekci časných stádií Alzheimerovy nemociMgr. Zuzana Chmátalová, Ph.D.Univerzita Karlova /2. lékařská fakulta
441.NU21J-04-00055Charakterizace vizuálního sněhu pro diagnostiku a terapii: role konektomu a kognitivních mechanismůMgr. Petr Sojka, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
442.NU21J-04-00061Kortikální excitabilita jako vnitřní biomarker epileptického mozkuIng. Petr Klimeš, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
443.NU21J-04-00077Využití dynamických parametrů funkční konektivity mozku jako diagnostického biomarkeru neurodegenerativních nemocíMartin GajdošMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut
444.NU21J-04-00084Microdosing: nová strategie použití rychle působících antidepresiv v animálním modelu depreseMgr. Lucie Olejníková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
445.NU21J-05-00012Analýza bakteriálních původců akutního středoušního zánětu pomocí moderních technikMUDr. Milan Urík, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta
446.NU21J-05-00022Sekundární protilátkové deficience po terapii anti CD20 monoklonálními protilátkami – epidemiologie, rizikové faktory a mechanismy rekonstituceMUDr. Tomáš MilotaFakultní nemocnice v Motole
447.NU21J-05-00035Synergie lytických bakteriofágů a antibiotik v léčbě povrchových infekcí způsobených Staphylococcus aureusMgr. Tibor Botka, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
448.NU21J-05-00046Význam alternativního sestřihu genů kódujících cytokiny a jejich receptory pro vznik a vývoj psoriázyMgr. Ondřej Zapletal, Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
449.NU21J-05-00056Paměť vrozené imunity jako nástroj pro obranu organismu před mikrobiální a SARS-CoV-2 pneumonií se závažným průběhemMarco De Zuani, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
450.NU21J-05-00080Multibiomarkerová analýza jako nástroj hodnocení aktivity synoviálního zánětu u revmatoidní artritidyMUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.Revmatologický ústav
451.NU21J-05-00083Nová anthelmitika HELMI-QUINY: vztah mezi strukturou a aktivitou, posouzení bezpečnosti a mechanismus účinkuMgr. Alena Kadlecová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta
452.NU21J-05-00087Ověření účinnosti přeočkování proti spalničkámMUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta
453.NU21J-06-00027Rekurence primární sklerózující cholangitidy po transplantaci jater: klíčová role osy střeva-játra v terapii a diagnosticeMUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
454.NU21J-06-00038Nové prognostické biomarkery akutní pankreatitidyMUDr. Joao FortunatoFakultní nemocnice Hradec Králové
455.NU21J-06-00078Regenerace kosterního svalu u přeživších kritického stavu: jak předejít selhání satelitních buněk?MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D.Univerzita Karlova /3. lékařská fakulta
456.NU21J-07-00058Kvantifikace intra-amniálního zánětu u předčasného odtoku plodové vody na pozadí globální proteomické odpovědiMgr. Marie Vajrychová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
457.NU21J-08-00036Digitální kognitivně behaviorální terapie insomnieMgr. Karolina JankůNárodní ústav duševního zdraví
458.NU21J-08-00043Feritin jako nástroj pro enzymy-řízenou aktivaci proléčivMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta
459.NU21J-08-00081Role hipokampu v neokortikálních epileptických sítích; předoperační diagnostikaIng. Radek Janča, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická
460.NU21J-09-00004Srovnání nových a tradičních metod tréninku inspiračního svalstva u pacientů s CHOPN založených na vzdáleném monitorováníPhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Brno
461.NU21J-09-00005Efekt vysoce intenzivního intervalového tréninku v domácím prostředí pomocí telerehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční: Randomizovaná kontrolní studie (HIIT-TR)Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D., CRFCFakultní nemocnice Brno
462.NU21J-09-00026Prevalence a determinanty adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii v klinické praxiPharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.Univerzita Karlova /Farmaceutická fakulta Hradec Králové
463.NU21J-09-00042Účinky psychotropních látek – od jednotlivce po fenoménMUDr. Filip Tylš, PhDNárodní ústav duševního zdraví
464.NU21J-09-00045Vývoj rezistomu v dětství a identifikace hlavních zdrojů genů pro antibiotickou rezistenciMgr. Petra Vídeňská, Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta
465.NU21J-09-00051Funkční materiály pro stabilizaci zdravotního stavu dlouhodobě ležících pacientůIng. Lucie Svobodová, Ph.D.Technická univerzita v Liberci/Technická univerzita v Liberci
466.NU21J-09-00064Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie.MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
467.NU21J-09-00066Allinhale – vývoj vdechovatelných lékových nosičů pro in-situ tvorbu přírodních antibiotikIng. Viola Tokárová, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
468.NU21J-09-00082Vývoj komplexní metodiky pro omezení výskytu a šíření infekcí v lékařském prostředíJan VrbaVysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská
469.NU21J-09-00088Soubor testů využívaných na hodnocení rizika pádu u seniorůMgr. Lucia Bizovská, PhD.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta tělesné kultury