Seznam návrhů projektů doručených do VES COVID (celkem 53)

Poř. č.Reg. čísloNázevUchazečNavrhovatel
1.NU22-A-101Analýza poškození spermií v souvislosti s pandemií COVID-19 za účelem stanovení reprodukčního zdraví mužů a léčby asistované reprodukce.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.Komrsková Kateřina RNDr. Ph.D.
2.NU22-A-102Vývoj prognostického modelu pro identifikaci pacientů ve vysokém riziku rozvoje dlouhého coviduČeské vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrstvíTichopád Aleš Mgr. Ph.D.
3.NU22-A-104Vitamin D – Imunomodulátor v boji proti COVID-19Endokrinologický ústavMáčová Ludmila RNDr. Ph.D.
4.NU22-A-105Prediktivní biomarkery závažnosti a odpovědi na terapii COVID-19Fakultní nemocnice BrnoSova Milan doc. MUDr. Ph.D.
5.NU22-A-106Klinický fenotyp osob očkovaných proti Sars-CoV-2 hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19 jako podklad optimalizace národní očkovací strategie a postexpoziční profylaxeFakultní nemocnice Hradec KrálovéČerná Pařízková Renata MUDr. Ph.D., LL.M.
6.NU22-A-107COVID-19 od diagnózy do plného uzdravení. Systematická retrospektivní analýza klinických, zobrazovacích a administrativních dat pomocí moderních IT přístupůFakultní nemocnice Hradec KrálovéKoblížek Vladimír doc. MUDr. Ph.D.
7.NU22-A-108Stanovení potenciálních prognostických laboratorních markerů u pacientů s COVID-19Fakultní nemocnice Hradec KrálovéKujovská Krčmová Lenka doc. RNDr. Ph.D.
8.NU22-A-114Hodnocení dopadu pandemie COVID-19, post covid, long covid na oblast rehabilitaceFakultní nemocnice OstravaPastucha Dalibor Doc. MUDr. Ph.D, MBA
9.NU22-A-115Retrospektivní zhodnocení léčby, morbidity a mortality na COVID 19Fakultní nemocnice OstravaPlášek Jiří MUDr. Ph.D., FESC
10.NU22-A-116Vývoj anti-SARS-CoV-2 protilátek u pacientů s diabetem mellitemFakultní nemocnice OstravaVáclavík Jan prof. MUDr. Ph.D., FESC
11.NU22-A-117Vývoj anti-SARS-Cov-2 protilátek u pacientů po transplantaci ledvinyFakultní nemocnice OstravaValkovský Ivo MUDr. Ph.D.
12.NU22-A-118Optimální organizace covidové péče ve Fakultní nemocnici PlzeňFakultní nemocnice PlzeňŠimánek Václav MUDr. Ph. D.
13.NU22-A-121Role imunitního systému při vzniku poškození myokardu u pacientů s onemocněním COVID-19.Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněPanovský Roman doc. MUDr. Ph.D.
14.NU22-A-123Prognostické faktory ovlivňující výsledky léčby a mortalitu u pacientů s COVID-19, nové diagnostické metody, stávající a nové terapeutické možnosti COVID-19Fakultní Thomayerova nemocniceZazula Roman Doc. MUDr. Ph.D.
15.NU22-A-124Změny perfúze a difúze mozku po prodělaném onemocnění COVID-19Institut klinické a experimentální medicínyIbrahim Ibrahim Mgr. Ph.D.
16.NU22-A-125Vliv SARS-CoV-2 na časný výskyt akutního koronárního syndromu, jeho komplikací a polyvaskulárního postižení.Institut klinické a experimentální medicínyPiťha Jan Prof., MUDr. CSc.
17.NU22-A-127Lázeňská léčba a rehabilitace nemocných po prodělaném onemocnění COVID–19Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.Pecen Ladislav doc. RNDr. CSc.
18.NU22-A-129Alternativní strategie v boji proti pomaleji postupující pandemii antimikrobiální rezistence (AMR) umocněné pandemií COVID-19Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i.Saurav Kumar Dr. Ph.D.
19.NU22-A-142Analýza dopadu pandemie COVID-19 na staging pacientů s maligním melanomem v době stanovení diagnózy a jejich odpověď na léčbu checkpoint inhibitoryUniverzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakultaKlabusay Martin prof. MUDr. Ph.D.
20.NU22-A-143Onkogynekologická a mamologická prevence během pandemie COVID-19Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakultaOlecká Ivana PhDr. Ph.D.
21.NU22-A-145Posuzování nemocí z povolání u covid-19 a jeho dlouhodobých následkůUniverzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakultaŠtěpánek Ladislav MUDr. Ph.D.
22.NU22-A-148Detekce arytmií u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeFingrová Zdeňka Ing. Ph.D.
23.NU22-A-150Sledování imunitní odpovědi po očkování mRNA vakcínami proti viru SARS-CoV-2 u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněnímiVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNytrová Petra MUDr. Ph.D.
24.NU22-B-100Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemieCentrum paliativní péče, z. ú.Loučka Martin PhDr. Ph.D.
25.NU22-B-112Management antibiotické léčby u pacientů s kritickým stupněm Covid-19Fakultní nemocnice OlomoucUvízl Radovan doc. MUDr. Ph.D.
26.NU22-B-120Identifikace prognostických ukazatelů asociovaných se spánkovou apnoe u pacientů hospitalizovaných s infekcí
COVID-19 se středně těžkým až těžkým průběhem
Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněNovák Jan MUDr. Ph.D.
27.NU22-B-122Diagnostika superinfekcí u ventilovaných pacientů s COVID-19 pneumoniíFakultní nemocnice u sv. Anny v BrněSuk Pavel MUDr. Ph.D.
28.NU22-B-147Vliv diagnostiky nálože živého viru SARS-CoV-2 na účinnost léčby remdesiviremVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeBalík Martin doc. MUDr. Ph.D., EDIC
29.NU22-C-110Vliv COVID-19 pandemie na diagnostiku a chirurgickou léčbu pacientů s kolorektálním karcinomem.Fakultní nemocnice v MotoleStolz Alan doc. MUDr. Ph.D., MBA
30.NU22-C-113Vliv pandemie COVID-19 na chirurgickou péči o pacienty se solidním nádorem zažívacího traktu v ČRFakultní nemocnice OstravaMartínek Lubomír doc. MUDr. Ph.D.
31.NU22-C-126Aspekty imunitní odpovědi a efektivita posilující dávky mRNA vakcíny proti SARS- CoV-2 u nemocných po transplantaci ledvinyInstitut klinické a experimentální medicínyViklický Ondřej prof. MUDr. CSc.
32.NU22-C-139Analýza vlivu pandemie onemocnění COVID-19 na ortopedickou a traumatologickou péči a stanovení optimálních organizačních a léčebných opatření k minimalizaci vlivu pandemie na omezení péče a funkční výsledkyUniverzita Karlova – 1. lékařská fakultaFulín Petr Doc.MUDr. Ph.D.
33.NU22-D-128Vyhodnocení dopadů pandemie na duševní zdraví neformálních pečujícíchINESAN, s.r.o.Remr Jiří Ing. Mgr. Ph.D.
34.NU22-D-130Dopad pandemie COVID-19 na časnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) a na duševní zdraví dětí s PAS a jejich rodin.Masarykova univerzita – Lékařská fakultaDanhofer Pavlína MUDr. Ph.D.
35.NU22-D-132Vliv mediálního zobrazení pandemie COVID-19 na duševní zdraví a postoje k vakcinaciNárodní ústav duševního zdravíHoráček Jiří prof. MUDr. Ph.D., FCMA
36.NU22-D-133Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) jako léčebná intervence pro zotavení z post-akutních následků SARS-CoV-2 (PASC)Národní ústav duševního zdravíKlírová Monika MUDr. Ph.D.
37.NU22-D-134Změny ve výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb a postojích k duševním onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19: reprezentativní průřezová studie české dospělé populace a sekundární analýza dat z již proběhlých šetřeníNárodní ústav duševního zdravíMohr Pavel prof. MUDr. Ph.D
38.NU22-D-135Kognitivní funkce po diagnóze COVID-19 u osob se schizofreniíNárodní ústav duševního zdravíRodriguez M. Mabel V. PhDr. Ph.D.
39.NU22-D-136MRI MORFOMETRICKÉ A PROTEOMICKÉ MARKERY ZÍSKANÉ Z MOZKOVÝCH EXOSOMŮ PŘED A PO INFEKCI
SARS-COV-2
Národní ústav duševního zdravíŠpaniel Filip MUDr. Ph.D.
40.NU22-D-141Očkování a ochota k očkování proti COVID-19 u uživatelů psychiatrické péčeUniverzita Karlova – Lékařská fakulta PlzeňVevera Jan doc. MUDr. Ph.D.
41.NU22-D-146Dopady pandemie COVID-19 na přirozenou úmrtnost, sebevražednost a sebepoškozování u lidí s historií duševního onemocnění: Retrospektivní kohortová studie na datech z národních zdravotnických registrůÚstav zdravotnických informací a statistiky ČRJarkovský Jiří RNDr. Ph.D.
42.NU22-E-103Očkování proti COVID-19 – sledování fertility ženEndokrinologický ústavKolátorová Lucie PharmDr. Ph.D.
43.NU22-E-109N antigen SARS-CoV-2 v periferní krvi a rizikové faktory progrese onemocnění COVID-19 do závažného klinického stavuFakultní nemocnice v MotoleHubáček Petr MUDr. Ph.D.
44.NU22-E-111Účinnost vakcinace proti SARS-CoV-2 u hematologických nemocných na Klinice hematoonkologie FNOFakultní nemocnice OstravaHájek Roman prof. MUDr. Ph.D.
45.NU22-E-119Protilátky proti SARS- CoV- 2Fakultní nemocnice PlzeňTopolčan Ondřej prof. MUDr. CS.c.
46.NU22-E-131CoVigi: poregistrační multicentrická klinická studie fáze IV, sledující účinnost a bezpečnost vakcín proti COVID-19Masarykova univerzita – Lékařská fakultaDemlová Regina Doc.MUDr. Ph.D:
47.NU22-E-137Dynamika hladiny postvakcinačních neutralizačních protilátek po posilující dávce očkování proti SARS-CoV-2Spol. Podané ruceMravčík Viktor Doc. MUDr. Ph.D.
48.NU22-E-138Význam specifické T buněčné odpovědi po vakcinaci proti SARS-CoV2 pro leukemické pacienty se sníženou imunitouÚstav hematologie a krevní transfuzeNěmečková Šárka RNDr. DrSc.
49.NU22-E-140Sledování průběhu imunitní odpovědi po očkování mRNA vakcínou (Comirnaty) proti SARS–CoV–2 viru u pacientů s těžkým astmatem na biologické léčběUniverzita Karlova – 2. lékařská fakultaSmrž Daniel RNDr. Ph.D.
50.NU22-E-144Příprava rekombinantních mimotopů jako imunogenů indukujících široce neutralizační protilátky proti SARS-CoV-2 Spike pomocí technologie vysokoafinitních ligandůUniverzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakultaRaška Milan prof. MUDr. Ph.D.
51.NU22-E-149Sérokonverze po kontaktu s virem SARS-CoV-2 a/nebo po očkování proti COVID- 19 u českých rodiček a jejich
potomků narozených v letech 2022 – 23.
Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeKoucký Michal Doc. MUDr. Ph.D.
52.NU22-E-151Vliv prodělaného onemocnění COVID – 19 a očkování proti COVID-19 na předčasný porodVšeobecná fakultní nemocnice v PrazePařízek Antonín prof. MUDr. CSc.
53.NU22-E-152Prevence komplikací u pacientů po COVID-19 onemocnění – možnosti imunitní rehabilitaceVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeZávadová Eva doc. MUDr. Ph.D.