Z celkových 283 Dílčích zpráv projektů za rok 2019, které byly odevzdány na počátku roku 2019 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR, bylo doporučeno 280 projektů k pokračování v jejich řešení. U 3 projektů bylo navrženo pozastavit řešení projektu do provedení kontroly na místě, u dvou z těchto projektů odborné poradní orgány AZV ČR, na základě provedené kontroly na místě, schválily pokračování projektů v řešení, u třetího projektu není nyní možné provedení kontroly na místě, nesrovnalosti jsou řešeny s příjemcem písemně.

Aktuálně je tedy 282 projektů doporučeno k pokračování v řešení. Souhrnné hodnocení dílčích zpráv naleznete zde Seznam hodnocených Dílčích zpráv za rok 2019.

Posudky k Dílčím zprávám jsou zveřejněny v ISVP (v detailu konkrétního projektu -> záložka „Detail“ -> sekce „Posudky“).