Podle dat OECD je ve vyspělých zemích asi 4000 vědců na 1 000 000 obyvatel, v ČR se odhadem 10 % z nich zabývá zdravotnickým výzkumem (podíl státního rozpočtu jdoucí na zdravotnický výzkum). Znamenalo by to tedy, že by se u nás mohlo zdravotnickému výzkumu věnovat okolo 4000 vědců. Česko má tradičně významné zastoupení v oblasti výzkumu nádorových chorob, kardiovaskulárních onemocnění a také neurověd a duševních onemocnění. Právě v těchto oblastech si naše republika z hlediska kvality výzkumu vede velice dobře a v mezinárodních statistikách se jeví jako nadprůměrná.

Financování, které v ČR umožňuje provádět výzkum, je v principu dvojí. Jedná se o tzv. institucionální podporu, která je založena na státním příspěvku pro konkrétní výzkumnou organizaci, aby byla udržitelná, mohla vytvářet kvalitní infrastrukturu i výzkumné prostředí pro vědce a částečně mohla podporovat i jejich výzkumné aktivity. Tou důležitější je tzv. účelová podpora, která umožňuje financovat řešení konkrétních výzkumných otázek. V rámci této podpory usilují vědci o získání prostředků pro konkrétní výzkumný projekt a musí uspět ve veřejné soutěži s ostatními.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) je u nás dominantním poskytovatelem účelové podpory pro oblast aplikovaného zdravotnického výzkumu, který probíhá zejména na vysokých školách, ve fakultních nemocnicích, specializovaných ústavech nebo v ústavech Akademie věd ČR. Každým rokem AZV ČR vypisuje jednu veřejnou soutěž, ve které hodnotí v průměru 450 návrhů projektů a zpracuje v průměru 1200 posudků zpravodajů a oponentů. Podpořeno je přibližně 20 % předkládaných projektů, přičemž AZV ČR poskytuje až 100% financování, respektive míru podpory. Každoročně rozdělí 1+ miliardu korun na podporu konkrétních projektů zdravotnického výzkumu.

Hodnoticí proces jednotlivých návrhů projektů zajištuje více než 120 panelistů, odborníků z různých oblastí biomedicíny, kteří jsou členy 10 odborných panelů – Metabolické a endokrinní choroby, Choroby oběhové soustavy, Nádorové choroby, Neurovědy a duševní zdraví, Poruchy imunity a infekční choroby, Poruchy orgánové funkce a intenzivní medicína, Věkově specifické skupiny chorob, Biomedicínské technologie, Veřejné zdraví a ošetřovatelství, Muskuloskeletální medicína.