Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2023

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (panely) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2023_projekty AZV řešené dle zadávací dokumentace VES  2020, 2021, 2022 a 2023) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_dílčí_zprávy_ISVP_2023.pdf“.

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci bude Dílčí zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje, tato dílčí zpráva nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Dílčí zprávě vyplněné v ISVP se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2023 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách https://www.azvcr.cz/. Dotazy prosím směřujte na helpdesk AZV ČR, a to na email: příp. emailově či telefonicky na tajemníka daného panelu/komise, do kterého/které byl projekt podán.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 22. ledna 2024 do 12 hodin

Upozornění:

Vážení příjemci, u projektů NU21-08-00280 a NU23J-03-00026 bylo požádáno
o schválení změny projektu, která již sice byla schválená, ale prozatím nebyla změna zohledněna v ISVP, dílčí zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP (jakmile bude DZ připravena, budeme informovat řešitele emailem), děkujeme za pochopení.

Přílohy

Pokyny_pro_vyplnění_Dílčí_zprávy_za_rok_2023_projekty_AZV_řešené_dle_Zadávací_dokumentace_VES 2020 2021 2022 2023.pdf
Vyplneni_dilci_zpravy_ISVP_2023.pdf