Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2020 projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015-2016-2017-2018-2019-2020.pdf) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/ a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění dílčí zprávy ISVP.pdf“.

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci bude dílčí zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje. Dílčí zpráva nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2020 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách: https://www.azvcr.cz/.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 25. ledna 2021 do 12 hodin.Přílohy
Pokyny pro vyplnění dílčí zprávy za rok 2020 projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015-2016-2017-2018-2019-2020.pdf
Vyplnění Dílčí zprávy ISVP.pdf

Vážení příjemci, u projektů 17-33136A a NV18-08-00246 prozatím nebyla schválena Vámi podaná žádost o změnu projektu, proto Vám bude dílčí zpráva otevřena až po schválení žádosti o změnu a úpravě projektu v ISVP (budeme informovat řešitele emailem a následně Vám bude zaslán dodatek), děkujeme za pochopení. U projektů 17-32292A a NV19-02-00086 byla žádost o změnu schválena, nyní se změna zohledňuje v ISVP, dílčí zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP.