Seznam financovaných projektů z MZ VES COVID (celkem 26)

OBLAST A – DIAGNOSTICKÉ, TERAPEUTICKÉ A PREVENTIVNÍ METODY
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-A-105Prediktivní biomarkery závažnosti a odpovědi na terapii COVID-19doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno6 820*
2.NU22-A-121Role imunitního systému při vzniku poškození myokardu u pacientů s onemocněním COVID-19doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně7 470*
3.NU22-A-150Sledování imunitní odpovědi po očkování mRNA vakcínami proti viru SARS-CoV-2 u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněnímiMUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze4 381
4.NU22-A-125Vliv SARS-CoV-2 na časný výskyt akutního koronárního syndromu, jeho komplikací a polyvaskulárního postiženíProf., MUDr. Jan Piťha, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny3 156
5.NU22-A-114Hodnocení dopadu pandemie COVID-19, post covid, long covid na oblast rehabilitaceDoc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D, MBAFakultní nemocnice Ostrava1 765
6.NU22-A-108Stanovení potenciálních prognostických laboratorních markerů u pacientů s COVID-19doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové2 956
7.NU22-A-123Prognostické faktory ovlivňující výsledky léčby a mortalitu u pacientů s COVID-19, nové diagnostické metody, stávajícíDoc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice6 878*
8.NU22-A-124Změny perfúze a difúze mozku po prodělaném onemocnění COVID-19Mgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny2 659
9.NU22-A-106Klinický fenotyp osob očkovaných proti Sars-CoV-2 hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19 jako podklad optimalizace národní očkovací strategie a postexpoziční profylaxeMUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.Fakultní nemocnice Hradec Králové2 484

OBLAST B – JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-B-147Vliv diagnostiky nálože živého viru SARS-CoV-2 na účinnost léčby remdesiviremdoc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDICVšeobecná fakultní nemocnice v Praze2 818*
2.NU22-B-120Identifikace prognostických ukazatelů asociovaných se spánkovou apnoe u pacientů hospitalizovaných s infekcí COVID-19 se středně těžkým až těžkým průběhemMUDr. Jan Novák, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně2 949
3.NU22-B-122Diagnostika superinfekcí u ventilovaných pacientů s COVID- 19 pneumoniíMUDr. Pavel Suk, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně4 153
4.NU22-B-100Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemiePhDr. Martin Loučka, Ph.D.Centrum paliativní péče, z. ú.2 995*
5.NU22-B-112Management antibiotické léčby u pacientů s kritickým stupněm Covid-19doc. MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc4 822

OBLAST C – OPERAČNÍ OBORY
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-C-113Vliv pandemie COVID-19 na chirurgickou péči o pacienty se solidním nádorem zažívacího traktu v ČRdoc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava5 011
2.NU22-C-126Aspekty imunitní odpovědi a efektivita posilující dávky mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2 u nemocných poprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny6 427

OBLAST D – DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-D-132Vliv mediálního zobrazení pandemie COVID-19 na duševní zdraví a postoje k vakcinaciprof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví4 787
2.NU22-D-133Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) jako léčebná intervence pro zotavení z post-akutních následků SARS-CoV-2 (PASC)MUDr. Monika Klírová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví4 086
3.NU22-D-134Změny ve výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb a postojích k duševním onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19: reprezentativní průřezová studie české dospělé populace a sekundární analýza dat zprof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.DNárodní ústav duševního zdraví8 082*
4.NU22-D-136MRI MORFOMETRICKÉ A PROTEOMICKÉ MARKERY ZÍSKANÉ Z MOZKOVÝCH EXOSOMŮ PŘED A PO INFEKCI SARS-COV-2MUDr. Filip Španiel, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví6 530
5.NU22-D-146Dopady pandemie COVID-19 na přirozenou úmrtnost, sebevražednost a sebepoškozování u lidí s historií duševního onemocnění: Retrospektivní kohortová studie na datech z národních zdravotnických registrůRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR4 423*
6.NU22-D-135Kognitivní funkce po diagnóze COVID-19 u osob se schizofreniíPhDr. Mabel V. Rodriguez M., Ph.D.Národní ústav duševního zdraví3 604
7.NU22-D-130Dopad pandemie COVID-19 na časnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) a na duševní zdraví dětí s PAS a jejich rodinMUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta3 470

OBLAST E – IMUNOLOGICKÉ A VIROLOGICKÉ STUDIE
PořadíRegistraččísloNázev projektuNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-E-138Význam specifické T buněčné odpovědi po vakcinaci proti SARS-CoV2 pro leukemické pacienty se sníženou imunitouRNDr. Šárka Němečková, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfuze4 538
2.NU22-E-109N antigen SARS-CoV-2 v periferní krvi a rizikové faktory progrese onemocnění COVID-19 do závažného klinického stavuMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole3 679
3.NU22-E-152Prevence komplikací u pacientů po COVID-19 onemocnění – možnosti imunitní rehabilitacedoc. MUDr. Eva Závadová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 041*

* U označených projektů byla panely a Vědeckou radou AZV navržena redukce nákladů, uvedená výše účelové podpory je před redukcí a bude po konzultaci s uchazečem ponížena.