Slavíme první kulatiny!

Přesně na apríla před deseti lety, tedy 1. dubna 2014, se začal psát příběh Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR. Příběh, na jehož ději se za ta léta podílelo a stále podílí mnoho osobností českého zdravotnictví a zdravotnického výzkumu, které se jej snaží kultivovat a rozvíjet, aby se mohl psát i nadále – a za to jim patří velký dík. Speciální poděkování přitom náleží zakladateli agentury a jejímu prvnímu předsedovi, panu profesoru Miroslavu Ryskovi, který byl s AZV ČR spjat bezmála devět let, ale jejích
10. narozenin už se bohužel nedočkal.

„Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu pokračovat v misi, kterou pan profesor Ryska započal, a věřím, že agentura bude i nadále úspěšně naplňovat své hlavní poslání, což je podpora kvalitního a inovativního zdravotnického výzkumu a vývoje,“ říká předseda AZV ČR profesor Ondřej Slabý a dodává: „Deset let výzkumu a inovací ve zdravotnictví mimo jiné představuje deset let učení a adaptaci na nové výzvy, které moderní biomedicína přináší. Mám radost, že se nám v uplynulém roce podařilo zavést několik – jak se již ukazuje, prospěšných – změn. Za všechny bych uvedl implementaci inovovaného hodnoticího procesu do ‚VES 2024‘ anebo organizační zabezpečení agendy týkající se zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví, což může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti Česka v mezinárodním výzkumném prostoru. Tomu by mělo napomoci i využití výhradně zahraničních oponentů, které se chystáme zavést při hodnocení projektových návrhů již v letošní veřejné soutěži.“

„Musím říci, že na Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR, která je pomyslným dítětem pana profesora Rysky – a tak trochu i dítětem mým –, jsem opravdu nesmírně hrdý. Osobně jsem měl možnost vést jeden z odborných panelů a dlouhou dobu jsem byl členem agentury. I proto bych chtěl všem vám, kolegyně a kolegové, kteří na její činnosti participujete, moc poděkovat, neboť si uvědomuji, kolik času a úsilí do toho vkládáte. Také díky vám mohou být české zdravotnictví a česká biomedicína právem pyšni na to, že AZV ČR již deset let zdárně podporuje jejich rozvoj a prosperitu,“ říká ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek.

Za dobu své desetileté existence AZV ČR, která svou činností navázala na Interní grantovou agenturu Ministerstva zdravotnictví ČR, podpořila více než 1040 projektů z oblasti aplikovaného zdravotnického výzkumu v celkové výši přesahující 11,5 miliardy korun. Výsledky mnohých z těchto projektů nacházejí uplatnění v každodenní klinické praxi a pomáhají tak zlepšovat prevenci, diagnostiku nebo léčbu našich spoluobčanů. Řešitelům nejkvalitnějších projektů přitom již pátým rokem po sobě ministr zdravotnictví předal ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji.

O tom, že se AZV ČR stala pevnou součástí podpory výzkumných aktivit v oblasti zdravotnictví a partnerem mnoha různých výzkumných institucí a jejich seniorních i juniorních vědců, svědčí mimo jiné milá „přání k narozeninám“, která si postupně budete moci přečíst nebo poslechnout na této podstránce a kterých si nesmírně vážíme.

Těšíme se, že budeme mít v nadcházejících deseti letech příležitost společně přispět k dalším inspirativním objevům a inovacím, které kromě rozvoje poznání v oblasti lékařských věd také pomohou zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče v naší zemi!