Kdo jsme?
a. Název organizace: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
b. Kontaktní telefonní číslo: 271 019 257
c. Adresa: Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10 
d. Přístupnost budovy: K budově se lze dostat bránou z ulice po rovném povrchu přes bezbariérové parkování. Do přízemí samotné budovy z úrovně ulice vedou schody s plošinou pro invalidní vozíky. Agentura sídlí v prvním patře, schůzku je možné po domluvě předem zorganizovat v přízemí budovy.


Co děláme?
Agentura pro zdravotnický výzkum je řízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky a jejím účelem je podpora zdravotnického výzkumu z veřejných financí. Připravuje aktivity a veřejné soutěže ve zdravotnickém výzkumu, hodnotí projekty přihlášené do těchto soutěží, připravuje podklady pro poskytnutí financí vybraným projektům a následně hodnotí průběh řešení cílů těchto projektů. Finance pro projekty se poskytují z financí Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím dotací.

Mimo to Agentura komunikuje s obdobnými organizacemi v zahraničí, vede archiv všech projektů a plní další úkoly podle potřeb Ministerstva zdravotnictví.