Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2022

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (panely nebo u VES COVID komise) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2022_projekty AZV řešené dle zadávací dokumentace VES  2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a COVID) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ (vyjma projektů z VES COVID) a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_dílčí_zprávy_ISVP_2022.pdf“.

U projektů z VES COVID jsou pak formuláře ve formátu Word zaslány do datové schránky příjemce (v případě, že se na projektu podílí taktéž spolupříjemce, je distribuce formulářů na příjemci).

Dílčí zpráva, vytvořená aplikací ISVP a u VES COVID vyplněná do zaslaného formuláře (Word příp. ve formátu PDF nikoliv však scan), musí být zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci (v aplikaci ISVP) bude Dílčí zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje, tato dílčí zpráva nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Dílčí zprávě vyplněné v ISVP se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB, u projektů z VES COVID se přílohy posílají společně s vyplněnou dílčí zprávou do datové schránky AZV.

Dílčí zprávy za rok 2022 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách https://www.azvcr.cz/Dotazy prosím směřujte na helpdesk AZV ČR, a to na email: , či v případě projektů z VES COVID na email: , příp. emailově či telefonicky na tajemníka daného panelu/komise, do kterého/které byl projekt podán.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 20. ledna 2023 do 12 hodin

Upozornění:

Vážení příjemci, u projektů NV19-08-00472, NV19-08-00113, NV19-06-00443, NV19-04-00560, NV19-01-00101, NU20-09-00437, NU20-09-00119, NU20-09-00045, NU20-02-00244, NU21J-02-00021, NU21-09-00297, NU21-01-00469, NU21-01-00085 a NU22J-03-00033 bylo požádáno o schválení změny projektu, která již sice byla schválená, ale prozatím nebyla změna zohledněna v ISVP, dílčí zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP (jakmile bude DZ připravena, budeme informovat řešitele emailem), děkujeme za pochopení.

Přílohy

Pokyny_pro_vyplneni_Dilci_zpravy_za_rok_2022_projekty_AZV_resene_dle_Zadavaci_dokumentace_VES-2018-2019-2020-2021-2022-covid.pdf(132,34 KB)
Vyplneni_dilci_zpravy_ISVP_2022.pdf(1,57 MB)