V čele Kanceláře AZV je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda AZV. Ředitel kanceláře je odpovědný za svoji činnost předsedovi AZV.


Kancelář AZV zajišťuje pro AZV její administrativně organizační činnost a to
zejména:

a) Administrativně organizační realizaci průběhu Veřejné soutěže,

b) Přípravu podkladů pro činnost Panelů, Vědecké rady, Kontrolní rady, KPN, Rady odborných garantů a Komisí, předsednictva AZV a předsedy AZV,

c) Přípravu dat do informačního systému Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,

d) Administrativní zajištění činnosti Komise pro přijímání návrhů Projektů.

Kancelář AZV může být členěna na odborná oddělení. Kancelář AZV se při své činnosti řídí organizačním řádem a vnitřními předpisy AZV a dalšími příslušnými právními předpisy.

Ředitel kanceláře AZV ČR:
Bc. Martin Suchý

Tel.: +420 271 019 290
Mob.: +420 778 496 898

Tajemníci panelů:

Sekretariát:
Martina Lišková

Tel.: +420 271 019 257

Právní – personální:
JUDr. Ivana Reichová

Tel.: +420 271 019 532

Ekonom:
Ing. Tomáš Kovařík

Tel.: +420 271 019 331

Vedoucí tajemnice panelů, tajemnice
panelu
02 a Vědecké rady AZV ČR:
Ing. Iva Škach Vrbíková

Tel.: +420 271 019 308
Mob.: +420 778 496 890

Tajemnice panelu 03 a 10:
Ing. Eliška Mrhálková, DiS. 

Tel.: +420 271 019 322
Mob.: +420 778 496 892

Tajemnice panelů 04 a 05:
Mgr. Lucie Čápová

Tel.: +420 271 019 396
Mob.: +420 778 496 891

Tajemnice panelů 01 a 08:
Ing. Daniela Dostálová DiS.

Tel.: +420 271 019 304
Mob.: +420 778 496 893

Tajemnice panelů 06, 07 a 09:
Ing. Aneta Špačková

Tel.: +420 271 019 546
Mob.: +420 778 496 894

Tajemnice VES COVID:
Bc. Simona Schrötterová

Mob.: +420 778 973 186

Interní audit:
Ing. Vladimír Huňa

Mob.: +420 778 496 895

Kontrolní činnost:
Ing. Emil Žentek

Mob.: +420 778 880 697

Kontrolní činnost:
Mgr. Petra Řepíková

Mob.: +420 778 461 291