Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2019_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/ a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_dílčí_zprávy_ISVP.pdf“.

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci Dílčí zprávy bude vytvořen jednoznačný otisk (Hash), který tuto Dílčí zprávu identifikuje. Dílčí zpráva pak již nesmí být nijak upravována, jinak bude tento jedinečný otisk porušen. Přílohy k Dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost všech vložených příloh dohromady může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2019 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách: https://www.azvcr.cz/.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 23. ledna 2020 do 12 hodin.


Přílohy

Pokyny pro vyplnění dílčí zprávy za rok 2019 projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015-2016-2017-2018-2019.pdf
Vyplnění Dílčí zprávy ISVP.pdf

Vážení příjemci, u níže uvedených projektů prozatím nebyla schválena Vámi podaná žádost o změnu projektu, proto Vám bude dílčí zpráva otevřena až po schválení žádosti o změnu a  úpravě projektu v ISVP (budeme informovat řešitele emailem a následně Vám bude zaslán dodatek), děkujeme za pochopení.

PanelReg. čísloNázevPříjemce, příp. měněná instituceŘešitel
P0415-25602ABiomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocněníUniverzita KarlovaMUDr. Petr Dušek, Ph.D.
P0216-27630AMarkery vaskulárního zdraví u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporouInstitut klinické a experimentální medicínydoc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
P0116-30384AMetabolismus organických a anorganických sloučenin síry u vybraných lidských onemocněníUniverzita Karlova 1. lékařská fakultaprof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
P0216-30571AKlinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QTFakultní nemocnice BrnoDoc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
P0416-31380ATranskraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární depreseNárodní ústav duševního zdravíMUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
P0916-31921ANeznámá příčina DFNB1 hluchoty u pacientů s pouze jednou patogenní mutací v GJB2 genu – komplexní analýza pomocí nových molekulárně genetických metod.Univerzita KarlovaMUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.
P0916-33002AKloubní sonografie u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou: Hodnocení subklinické synovitidy a poškození kloubuVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeProf. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
P0317-31141AImunosenescence myeloidních buněk indukovaná u pacientů po léčbě neuroblastomu.Fakultní nemocnice BrnoMUDr. Zdenka Křenová
P02NV18-02-00080Elektrická aktivace myokardu levé komory při aplikaci modifikovaného epikardiálního triventrikulárního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selháníInstitut klinické a experimentální medicínyMUDr. Kamil Sedláček