Formát dedikace projektů AZV ČR - doporučení pro řešitele

dle zadání Poskytovatele MZ ČR - formát textu dedikace projektů AZV ČR:

  • V ČJ:

"Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-.....A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena."

  • V AJ:

"Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. 15-.....A. All rights reserved."