OBNOVENÍ PLÁNOVANÝCH KONTROL PROJEKTŮ

AZV ČR sděluje, že dnem 1. června 2020,  obnovuje provádění kontrol projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.