Jak zní oficiálně anglický název AZV ČR?

Czech Health Research Council