Lze měnit jména osob (např. získání titulu, změna příjmení - svatba) či názvy institucí?

V tomto případě se obraťte na technickou podporu systému, zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz; +420 222 269 999.