Aktuality

Nové kolo mezinárodní spolupráce NSF vyhlášeno - možnost pro české vědce

Dne 17. června 2016 vyhlásila National Science Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education). Oproti minulé výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika, neboť v lednu tohoto roku vyjádřily formální zájem o spolupráci s NSF v rámci PIRE Technologická agentura ČR (TA ČR) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Kromě ČR se...

Výpadek informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Z důvodu množících se dotazů uvádíme, že  v souvislosti s výpadkem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) na straně Úřadu vlády ČR (http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=779290) si Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) dovoluje informovat uchazeče o účelovou podporu v rámci vyhlášené veřejné soutěže VES 2017, že MZ nedisponuje...

Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2017 oproti VES 2016

OSOBA NAVRHOVATELE PŘÍP. SPOLUNAVRHOVATELE: 1.3. Vymezení pojmů odst. (12) Navrhovatel (případně spolunavrhovatel) – doplněna podmínka, že „táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.“. - viz také 5.2. Obecné podmínky pro podávání návrhů odst. (3), dále 6.1. Přijímání návrhů projektů...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2016 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou podporu...

Informace ke změnám v průběhu řešení projektů MZ VES 2015 a VES 2016

Aktuální formulář pro Žádost o schválení změny projektu ke stažení zde: Žádost o schválení změny projektu   Další informace týkající se změn v projektech MZ VES 2015 a VES 2016 najdete po kliknutí na níže uvedený odkaz http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-reseni-projektu-...