Aktuality

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZPRÁV ZA ROK 2021

V roce 2022 bylo hodnoceno 344 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 344 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 343 projektů k pokračování v řešení, u posledního projektu odborné poradní orgány AZV ČR rozhodli až na základě schůzky s řešiteli,...

Formulář pro Žádost o schválení změny projektu MZ

Zveřejňujeme aktuální formulář "ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY PROJEKTU MZ", který je platný pro všechny řešené projekty v rámci všech soutěží (vč. projektů "VES covid"). Bližší informace ke změnám v průběhu řešení projektu naleznete v zadávací dokumentaci dané soutěže či zde http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-reseni-projektu-podporeneho-z-ucelove-podpory-mz. Příloha: Formulář...

Zveřejněn plán kontrol 2022 - 2023

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období únor 2022 až únor 2023.

Změna u dedikace výsledků výzkumu

Na základě podnětu příjemců bylo poskytovatelem MZ ČR rozhodnuto, že není nutné u dedikací výsledků výzkumu uvádět formulaci: "Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena." resp. "All rights reserved." Uvedení této formulace je čistě na uvážení příjemce s ohledem na typ výsledku.

VÝSLEDEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VES 2022/J

Výsledky veřejné soutěže VES 2022/J naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2022-2025-ves-2022-j/ Přílohy můžete také stáhnout zde.