PořadíRegistrační čísloNázevNavrhovatelUchazečÚčelová podpora (v tis. Kč)
1.NU22-E-138Význam specifické T buněčné odpovědi po vakcinaci proti SARS-CoV2 pro leukemické pacienty se sníženou imunitouRNDr. Šárka Němečková, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfuze4 538
2.NU22-E-109N antigen SARS-CoV-2 v periferní krvi a rizikové faktory progrese onemocnění COVID-19 do závažného klinického stavuMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole3 679
3.NU22-E-152Prevence komplikací u pacientů po COVID-19 onemocnění – možnosti imunitní rehabilitacedoc. MUDr. Eva Závadová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 041*

* U označených projektů byla panely a Vědeckou radou AZV navržena redukce nákladů, uvedená výše účelové podpory je před redukcí a bude po konzultaci s uchazečem ponížena.