AKTUALIZACE: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE ÚČELOVÉ PODPORY – PŘECHOD NA EL. PODEPISOVÁNÍ SMLUV A DODATKŮ

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení projektů výzkumu.

Smlouvy a dodatky budou zasílány Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) pouze elektronickou formou ve formátu PDF a příjemci budou povinni je uzavřít připojením uznávaného elektronického podpisu statutárního orgánu příjemce či jeho člena, nebo osoby oprávněné zastupovat příjemce, a zasílat zpět do datové schránky AZV s ID: f7eike4.

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Děkujeme za pochopení.