AZV ČLENEM MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky se stala v červnu 2018 členem mezinárodní organizace Guidelines International Network (G-I-N).

Cílem G-I-N je vést, posilovat a podporovat spolupráci v rozvoji, přizpůsobování a implementaci klinických postupů, které vedou k bezpečné a efektivní péči o pacienty. Členství AZV ČR v této prestižní mezinárodní organizaci vzniklo v důsledku řešení projektu Klinické doporučené postupy, Operační program Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221.