Co je finální verze návrhu projektu?

Finální verze projektu je návrh projektu vygenerovaný aplikací jako soubor ve formátu PDF bez příloh (nejedná se např. o „Zkušební tisk“ či sken návrhu). Vytvořit finální verzi návrhu ve formátu PDF lze pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole a přiloženy všechny povinné přílohy. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu, který nebude po vygenerování nijak změněn (např. nepoužívat pro přejmenování funkci „Uložit jako…“).

Změna návrhu projektu a jeho následné nefinalizování či neposlání prostřednictvím ISDS je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.