Co musí obsahovat plán pro správu výzkumných dat (DMP)?

Data Management Plan (“Plán správy dat”), by měl minimálně obsahovat:

  • jaká data budou vytvářena, zpracovávána nebo sbírána,
  • jaké metody a zásady jejich správy budou používána s ohledem na FAIR principy (vyhledatelnost, přístupnost, interoperabilita a znovupoužitelnost),
  • jakým způsobem budou data sdílena a publikována,
  • jakým způsobem budou data ukládána během řešení a uchovávaná po skončení́ projektu.