Co to je „výhradní dedikace“?

Výsledek musí být dedikován pouze danému projektu a žádnému jinému projektu řešenému s podporou MZ – AZV ČR, přičemž dedikací se myslí dedikace uvedené ve vlastním publikačním výstupu a také v Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI.

Např. v dedikaci je uveden pouze jeden projekt MZ (AZV) a dále ostatní poskytovatelé vč. institucionální podpory příp. zahraniční zdroje – „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-0x-00xxx, z grantu GA ČR reg. č. ……. a institucionální podpory MZ ČR….“, jedná se tedy o výhradní dedikaci (výhradní dedikací není uvedení dvou a více projektů MZ (AZV) např. „Podpořeno z programových projektů Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU23-0x-00xxx a reg. č. NW24-0x-00xxx“). Doporučený formát textu dedikace projektů MZ: v ČJ „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NW24-xx-00xxx.“, v AJ „Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. NW24-xx-00xxx.“