Co vyplnit do obecného cíle projektu?

V ISVP prosím vždy uvádějte pouze obecný cíl projektu (česky a anglicky, max 2000 znaků), který nesmí být v rámci řešení měněn. Obvykle vychází z názvu projektu, nemusí zahrnovat konkrétní metodické přístupy k plnění cíle apod., které se v průběhu řešení projektu mohou oproti původními plánu měnit.

V rámci přílohy „popis projektu“ v části „hypotéza a cíle projektu“ pak konkrétněji rozepište cíl řešení projektů vč. uvedení případných dílčích cílů apod.

Např.: Vyhodnotit diagnostické a klinické využitelnosti rapidního celogenomového sekvenování u novorozenců a dětských pacientů na jednotkách intenzivní péče

Vytvořit optimalizovaný protokol pro sledování pacientů léčených s karcinomem rekta s klinickou kompletní odpovědí (cCR) na neoadjuvantní léčbu (NAT) pomocí tekuté biopsie a změn mikrobioty.