Jak a kam uvést principy genderové rovnosti naší organizace, postačí např. jen odkaz na Plán genderové rovnosti?

Za instituci je možné vyplnit způsob prokazování genderové rovnosti pod ikonou „Nastavení org.“ do části „Principy genderové rovnosti“, tyto údaje přidává role „Uchazeč“ (jsou platné pro celou instituci).

Do této části, namísto textu, či jako jeho doplnění, je možné vložit také odkaz (na web) na Plán genderové rovnosti (GEP), HR Award, implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na toky 2020-2030, vnitřní směrnici VO či jiný obdobný dokument, prokazující aktivní přístup k podpoře nediskriminačního přístupu.

  • Jelikož se toto pole následně propisuje do návrhu projektu jak v online verzi, tak PDF, je nutné údaje vyplnit v anglickém jazyce, pole je omezeno 2 000 znaky.