Jak na generování PDF souborů?

Po úplném vyplnění formuláře doporučujeme použít tlačítko „Zkontrolovat“, pokud se neobjeví žádné chyby (validační kontrola), stiskněte tlačítko „Finalizovat a podat“.

U návrhu projektu se po stisknutí tlačítka „Finalizovat a podat“ objeví v části „Verze projektu“ tlačítko „Stáhnout PDF“ pro vygenerování PDF souboru.

U dílčí či závěrečné zprávy se po stisknutí tlačítka „Finalizovat a podat“ vraťte na „Detail“ daného projektu, kde se v části „Dílčí / závěrečné zprávy“ objeví u zprávy za daný rok tlačítko „Stáhnout PDF“ pro vygenerování PDF souboru.

Soubor PDF (není nutné přejmenovávat, v případě přejmenování použijte „průzkumník“ a funkci „Přejmenovat“, nelze např. použít funkci „Uložit jako…“), ať návrhu projektu či dílčí/závěrečné zprávy, se nezměněný zasílá jednotlivě v datové zprávě s názvem (předmětem) „AZV – NW2X-0X-00XXX“ či „AZV – NW2XJ-0X-00XXX“ u návrhu projektu, u dílčí zprávy pod názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ a u závěrečné „AZV – ZZ registrační číslo projektu“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“.

Správné doručení dokumentu lze zkontrolovat v ISVP ve sloupci „Přijato ISDS“, kde musí být uvedeno „Vpořádku“.