Jak vyplnit položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR a CEP“ v čestných prohlášeních?

Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/.

Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte číselník „Druh subjektu“ v sekci „Systémové číselníky“ na této stránce: https://www.isvavai.cz/is?s=prehled-ciselniku.