Jak vyplnit položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR a CEP“ v čestných prohlášeních?

Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx

Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte tento číselník: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1376