Jaké projekty se při podání návrhu uvádějí?

Spolu/navrhovatel uvede údaje o všech běžících a tematicky blízkých projektech ukončených a navrhovaných, řešených podle zákona č. 130/2002 Sb. s poskytnutou účelovou podporou od všech poskytovatelů, včetně MZ ČR, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé v době podání návrhu projektu podílejí nebo se v uplynulých třech letech podíleli a v jaké roli (řešitel, spoluřešitel, odborný spolupracovník). Dále se uvádí obdobné informace o žádostech o poskytnutí účelové podpory, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají a v jaké roli (navrhovatel, spolunavrhovatel, odborný spolupracovník).

V souladu se ZD se uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné. Do pole „Uchazeč/Příjemce dotace“ se uvede skutečný uchazeč či příjemce dotace, nemusí být tedy stejný jako instituce, za kterou nyní podává spolu/navrhovatel projekt. Do pole „Dotace Vaší instituce (tis. Kč)“ uvedete část finančních prostředků určených pro instituci, u které jste na projektu participoval/a.