Jaký věk může mít řešitelský tým v projektu podaného v rámci Podprogramu 2 (Podpora rozvoje mladých výzkumníků)?

Navrhovatel, spolunavrhovatelé a všichni odborní spolupracovníci musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za daný tým, jeden člen daného týmu, tj. odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let. Toto pravidlo trvá i v případě udělení dotace, a to po celou dobu řešení projektu i rámci případných změn.

Navrhovatel je osoba zodpovědná uchazeči za řešení projektu.
Spolunavrhovatel je osoba zodpovědná spoluuchazeči za dílčí řešení projektu.
Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození