Jakých projektů se zpracování plánu správy dat (DMP) týká?

V rámci VES 2025 je již v ZD zakotvena povinnost pro příjemce, aby nejpozději při odevzdání první dílčí zprávy měl zpracovaný plán pro správu výzkumných dat (stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobu nakládání s nimi) a tento plán v případě potřeby pravidelně aktualizoval a na vyžádání také předložil poskytovateli.

V rámci VES 2023 a VES 2024 byla stanovena pouze obecná podmínka, dle novely zákona 130/2002 Sb., ve smlouvě, resp. v ZD, proto bude vyžadováno zpracování plánu pro správu výzkumných dat i u těchto běžících projektů, a to nejpozději k DZ za rok 2024.