Je nějak omezen počet spoluuchazečů u AZV projektů?

Počet není omezen při zachování pravidla, že spoluuchazečem musí být subjekt odlišný od uchazeče (v případě právnické osoby s rozdílným IČ).