Kam mají být zasílány přílohy, které jsou požadovány v listinné podobě?

Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit poštou nebo osobně do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“.